BİET Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BİET kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BİET: Bir menzile konma. * Hal, durum, nitelik, keyfiyet.

BİET ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TERAHHUL: (C.: Terahhulât) Göç etme. Bir yerden bir yere göçme. * Yola çıkma. * Menzile konma. Devamını Oku

 • HASBEL İCAB: (Hasb-el icâb) Durum icabı olarak, hâl ve durum iktiza ettiği için, durum dolayısıyla. Devamını Oku

 • HUSUS: İş. Mevzu. Yol. Usul. Keyfiyet. Madde. Şey. Bir şeyin sairlerinden ayrıldığını ve temyizini bildiren cihet ve keyfiyet. Devamını Oku

 • HÂL: Durum, vaziyet. Görünüş. Tavır. Suret. Keyfiyet. * Cezbe. * Dert, keder, elem. * Mecâl. Kuvvet. * Gr: Fâili, mef’ulü veya her ikisinin durumunu bildiren sözdür. Halin sâhibine zi-l hâl denir.Meselâ : $ Reeytuhu mâşiyen: (Onu yürürken gördüm) cümlesinde Mâşiyen (yürürken) kelimesi, cümledeki mef’ulün hâlini bildirir. şimdiki zamanda olan fiilin durumuna da hâl denir. Devamını Oku

 • BİTÜM: Yerin altında bulunup sıvı ve sarımtırak veyahut katı ve kara bir durum ve renkte olan maddedir ki, asfalt yol yapılırken kullanılır. Devamını Oku

 • İLTİMAM: Bir kimseyi ziyaret etme. * Konma, konup durma. Devamını Oku

 • MA’CEL: (C.: Maâcil) Yol. Menzile ulaştıran yol. Devamını Oku

 • ZÜLEF: (Zülfe. C.) Gecenin gündüze yakın saatleri. * Yakınlık. * Rütbe. Menzile. Devamını Oku

 • HIZZET: Mertebe, menzile, derece. Devamını Oku

 • İNTİKAZ: Bozulma. * Çözülme, battal edilme.İNTİMA’Â : Birine mensub olma, intisâb etme. Bir kimseye bağlanma. * (Kuş) bir yerden uçup, başka bir yere konma. Devamını Oku

 • HÂLET: Suret. Hâl. Keyfiyet. Devamını Oku

 • MESABE: Derece. Menzile. Rütbe. * Sevab yeri. * Merci, melce’. Devamını Oku

 • RÜTBE: Basamak, derece. * Memuriyet derecesi. * Sıra. Mertebe, menzile. * Efkârın sonu. * Merdiven ayağı. Devamını Oku

 • ZARF: Kap, kılıf. Mahfaza. * İçine mektup konulan kılıf kâğıt. * Gr: Bir fiilin veya bir sıfatın veya başka bir zarfın mânasına “yer, zaman, mâhiyyet” (Nicelik, nitelik) gibi cihetlerden başkalık katan vasıflarını belirten kelime. Devamını Oku

 • MERİN: Hal, durum. * Ahlâk. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar