BÎ-HABER Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BÎ-HABER kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BÎ-HABER: f. Habersiz, bilgisiz.

BÎ-HABER ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • BÎ-VUKUF: Vukufsuz, bîhaber, malûmatsız, habersiz. Devamını Oku

 • HABER-İ KÂZİB: Yalan haber. Devamını Oku

 • HABER-İ SÂDIK: Doğru haber. Hz. Peygamber’in (A.S.M.) sözü. Hadis. Devamını Oku

 • BÂ-HABER: Haberi olan, haberli. * Zeki, akıllı. * İhtiyatlı, tedbirli. Devamını Oku

 • İLMÜHABER: (İlm-i haber) Resmi bir daireye verilmek üzere hazırlanan ve bir adamın ahvâli hakkında bilgileri ihtiva eden kâğıt. Resmi vesika. * Para, evrak vs. teslim olunduğunu gösteren ve bunları getiren adamın eline verilen pusula. Devamını Oku

 • HABER-İ MÜTEVATİR: Birçok kimselerin çokları vasıtası ile rivâyet ettikleri hadis. Devamını Oku

 • HABER-İ VÂHİD: Bir sahabeden, bir kişiden veya bir koldan gelen sahih hadis. (Bak: Mütevatir) Devamını Oku

 • HABERÎ: (Haberiyye) Haberle ilgili. Haberden ibaret olan. * Gr: Yüklemle ilgili. Devamını Oku

 • HABER-İ MEŞHUR: Bidayette râvisi mahdut iken so aki devirlerde, yalan üzere ittifakları muhal olan bir cemaat tarafından nakledilegelen makbul hadistir. (Ist. Fık.K.) Devamını Oku

 • MÜTEVATİR: Çok kimselerin naklettikleri haber. Yaygın haber. Herkesin veya alâkadarların işitip doğruluğunu kabul ettikleri kat’i, şüphesiz, sağlam haber. Yalan üzerine birleşmeleri aklen mümkün olmayan bir cemaatın bir hâdise hakkında verdikleri haber. (Bak: Tevatür) Devamını Oku

 • İHBAR: Haber vermek. Haber almak. Alınan haber. Anlatmak. (Bak: Ahbâr) Devamını Oku

 • MUHBİR: Haber veren. Haberci. Haber toplayan. * Birisinin fenâlığını alâkadar makama haber veren. Jurnalcı. Devamını Oku

 • HABERPİJUH: f. Haber almaya çalışan. Haber araştıran, haber toplayan. Devamını Oku

 • TAHBİR: (Haber. den) Haber etme. Haber verme. Devamını Oku

 • HABER: Hâriçten insanın fikrine intikal eden ilim. * Yeni havadis. Ağızdan ağıza nakledilen söz. * Peyam. Peygam. Nebe’. İlim ve malumat. Bilgi. * Hadis, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm’ın sözü. * Edb: Hâdiseyi bildiren fiil veya cümle. * Gr: Müsned. Mübtedanın mukabili. Bir isme yakıştırılan sıfat. Allah büyüktür cümlesinde: Allah, mübteda; büyüktür, onun haberidir. Bu, mübteda Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar