BÎ-GAREZ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BÎ-GAREZ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BÎ-GAREZ: f. Garezsiz. * Taraf tutmıyan, tarafsız.

BÎ-GAREZ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • GAREZ: Kayıştan yapılan üzengi. * Ağaç üzengi. Devamını Oku

 • BÎ-TARAF: Tarafsız. Hiç bir tarafı tutmayan.(Ehl-i ilhad ile ve bilhassa Avrupa mukallitleriyle münâzara ile iştigal edenler büyük bir tehlikeye mâruzdurlar. Çünki, nefisleri tezkiyesiz ve emniyetsiz olması ihtimaliyle tedricen hasımlarına mağlup olur ki, bîtarafane muhakeme denilen münsifane münazarada nefs-i emmareye emniyet edilemez. Çünki, insaflı bir münazır, hayalî bir münazara sahasında, arasıra hasmının libasını giyer, ona bir Devamını Oku

 • MAGRİB: (Mağrib) Batı taraf. Garb. Güneşin battığı cihet. Akşam vakti. Afrikanın şimâl tarafı. Türkiye’ye nisbetle garbda bulunan Fas, Tunus, Cezayir ve İspanya tarafı. Devamını Oku

 • CANİB: f.Yan, yön. Cihet, taraf. Yüksek taraf. Devamını Oku

 • GARAZEN: Düşmanlıkla, garez ederek. Devamını Oku

 • NEFSANİYET: Nefsini çok beğenmişlik. * Gizli düşmanlık, garez, kin. Devamını Oku

 • KİNDAR: f. Kin tutan. İçinde kin ve garez besliyen. Öc ve intikam almağa düşkün. Devamını Oku

 • İNTİKAD: İyi bilineni kötülemek. * Seçip ayırdetmek. * Kalp parayı gerçeğinden ayırmak. * Tenkid. * Fenni veya edebi eserlerin tarafsız bir nazarla incelenmesi sonunda fikir ileri sürülmesi. Devamını Oku

 • BÂBİL: Asurlular devrinde Irak’ta kurulan şehirlerden biri. Bağdat’ın aşağı tarafında bulunan ve büyücülüğünden dolayı, eski edebiyatımızda “Çeh-i Bâbil” olarak yer alan ve birçok dillerin meydana gelmesi bakımından da adı geçen “Bâbil Kulesi”nin bulunduğu ilkçağdan kalma bir şehir. Devamını Oku

 • BÂLÂHÂNE: f. Çatı, evin en üst tarafı. Tavan arası. Devamını Oku

 • Bİ’SET-İ NEBEVİYE: Allah tarafından Peygamberin gönderilmesi. Devamını Oku

 • CALİB: Çekici. Celbedici. Kendi tarafına çekip getirici olan. Devamını Oku

 • MUZTARİB: (Muzdarib) (Darb. dan) Sıkıntılı. Iztırab çeken. Hasta. Bir tarafı sızlayan. Ağrıyan. Ağlayan. Devamını Oku

 • BÂBİL KULESİ: Tevrat’ın rivayetine göre Hz. Nuh’un (A.S.) oğulları tarafından gökyüzüne ulaşmak için yaptırılmış büyük bir kuledir. Rabbimiz bu kulede çalışmakta olanların dillerini değiştirmiş ve birbirlerini anlamaz hale getirmiştir. Bundan dolayı tamamlanamamış ve 72 dil burada meydana gelmiştir. (Buna “tebelbül-i akvam” denir.) Müslümanlıkta, bu kuleyi Nemrud’un gökyüzüne yükselerek Allah’ın işlerine karışmak maksadıyla yaptırmış olduğu rivayet Devamını Oku

 • KİRAMEN KÂTİBÎN: İnsanların iki tarafında bulunup, sevablarını ve günahlarını yazan meleklerin adı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar