BEYT-İ MURASSA’ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BEYT-İ MURASSA’ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BEYT-İ MURASSA': Edb: Mısrâların ikisi de kafiyeli olan beyit.

BEYT-İ MURASSA’ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MURASSA’: Süslü. Kıymetli taşlarla süslenmiş. Sırmalı. * Birbirine yanaştırılmış. Oturtulmuş. * Edb: İki mısra veya iki fıkrası birbiri ile aynı vezin ve kafiyede olan söz veya beyit. * Bir nevi yazı. Devamını Oku

 • BEYTÜLMAL: (Beyt-ül mâl) İlk defa Hz. Muhammed (A.S.M.) tarafından kurulan ve gelir kaynaklarıyla sarfiyat yerleri şer’î olarak tayin edilmiş İslâm devletinin mâliye hazinesi.Gelir kaynakları: 1- Zekât ve sadakalar. 2- Ganimetler. 3- Fey=Zekât ve ganimet dışında kalan ve beyt-ül male ait olan mallar.Beyt-ül malden yapılan harcamalar şu kimseleri ihtiva eder:1- Fakirler ve miskinler. 2- Zekât memurları. Devamını Oku

 • HUBB-U EHL-İ BEYT: f. Ehl-i Beyt’e olan sevgi ve bağlılık. Hz. Peygamber’in (A.S.M.) neslinden gelenleri, onun izinden gidenleri ve onun yolunda sâdık olup sebat edenleri sevmek. Devamını Oku

 • HUBB-U EHL-İ BEYT: f. Ehl-i Beyt’e olan sevgi ve bağlılık. Hz. Peygamber’in (A.S.M.) neslinden gelenleri, onun izinden gidenleri ve onun yolunda sâdık olup sebat edenleri sevmek. Devamını Oku

 • MUSARRA’: Edb: İki mısra’ı da kafiyeli olan beyit. Bir mısra’ı kafiyeli olana “Müfred” denir.Musarra’ beyte, gazel veya kasidenin baş tarafında bulunursa; matla; terci’ ve terkib-i bentlerin arasında bulunursa; vâsıta tâbir olunur. Devamını Oku

 • EİMME-İ EHL-İ BEYT: Ehl-i Beyt’ten yetişen, saltanata bilfiil girmeyen ve karışmayan en salâhiyetli, mânevi nüfuz ve ilim ve riyaset sahibi imamlar. Devamını Oku

 • SÂLÂR-I BEYT-ÜL HARAM: Beyt-ül Haram’ın reisi ve başkumandanı olan Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm. Devamını Oku

 • BEYTÛTET: (Beyt. den) Gece kalma, geceleme. * Ayırmak, teferruk. * Gece baskın yapmak. Devamını Oku

 • BEYT-ÜL HARAM: (Beyt-ül Haram) Kâbe-i Muazzama’nın etrafının bir ismi. Kâfirlerin yaklaşmaları men’ edildiği, onlara haram olduğu için bu isimle alınır. (Bak: Kâbe) Devamını Oku

 • BEYT-ÜL MAKDİS: Mukaddes ev. Beyt-ül Mukaddes de denir. Çok eskiden Peygamberlerin inşâ ettikleri kudsî mâbet. Bir ismi de Mescid-ül Aksâdır. * İnsanın, Cenab-ı Hak’tan başka kimse ile tatmin olmayan kalbine de aynı isim verilir. Devamını Oku

 • BEYT-ÜL GAZEL: Edb: Gazelin en güzel olan beyti. Devamını Oku

 • BEYT-ÜL ANKEBÛT: Örümcek yuvası. * Mc: Derme çatma yapılmış ev. * Dayanıksız ve kuvvetsiz şey.(İnkılâb-ı siyasî cihetiyle dininden havf eden adamın dinde hissesi; beyt-ül ankebût gibi zayıf düşmüş cehalettir, onu korkutur… Takliddir, onu telâşa düşürttürür. Zira itimad-ı nefsin fıkdanı ve aczin vücudu cihetiyle, saadetini yalnız hükümetin cebinden zannettiğinden; kalbini, aklını da hükümetin kesesinden tahayyül eder, Devamını Oku

 • ÂL-İ BEYT: (Bak: Âl) Devamını Oku

 • İHTİMAM-I BEYT: Evi süpürme, temizleme. Devamını Oku

 • BEYT-İ MA’MÛR: İ’mar edilmiş ev. * Kâbe’nin bir ismi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar