BESMAN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BESMAN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BESMAN: f. Bir muahededen, bir anlaşmadan so a rehin olarak bırakılan şey. Kapora.

BESMAN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜRTEHİN: (Rehn. den) Rehin eden. Rehin olarak alan. Devamını Oku

 • KAPORA: (Kaparo) Pey olarak verilen para. Devamını Oku

 • HIYAR: Hayırlılar. * (C.: Hıyârât) Huk: Bir işi yapıp yapmamada serbestlik. Genel olarak bir anlaşmadan vaz geçme. Hususi bir sözleşmenin fesh veya tasdiki. Muhayyerlik. Kendisinde böyle muhayyerlik bulunan kimse, yaptığı bir akdi diğer tarafın rızasına hâcet kalmaksızın bozabilir. Devamını Oku

 • TERAHÜN: Karşılıklı olarak rehin vermek. Devamını Oku

 • TERAHÜN: Karşılıklı olarak rehin vermek. Devamını Oku

 • İSTİRHAN: (Rehn. den) Rehin alma veya rehin alınma. Devamını Oku

 • MÜSTERHİN: (Rehn. den) Rehin alan. Rehin isteyen. Devamını Oku

 • İRTİHAN: (Rehn. den) Bir şeyi rehin olarak alma veya alınma. Devamını Oku

 • MÜRTEHEN: (Rehn. den) İpotek edilen. Rehin olarak alınan. Devamını Oku

 • RE’SEN: Kendi başına, bizzat. * Kimseye danışmadan. Müstakil olarak. * Doğrudan doğruya. Devamını Oku

 • RE’SEN: Kendi başına, bizzat. * Kimseye danışmadan. Müstakil olarak. * Doğrudan doğruya. Devamını Oku

 • REHİN: (Rehn-Rehine) Bir şeyin yerine teminat olarak tutulmuş olan şey, rehin edilmiş. * Mevkuf ve mahpus kılmak. Devamını Oku

 • NEFİS-PEREST: Şeriat kanunlarına aykırı olarak, ahlâk kaidesini tanımadan nefsinin isteklerine uyan. Nefsine taparcasına düşkün olan. Devamını Oku

 • MERHUN: (Rehin. den) Rehin edilmiş olan. Ödünç alınan bir şeyi teminata bağlamak için, onun yerine verilen herhangi bir şey. * Belirli müddetle bir şeye bağlı olan. * Edb: Mânası diğer beyit ile tamamlanan beyit. Devamını Oku

 • AYASTAFANOS MUAHEDESİ: 3 Mart 1878 Rusya ile Osmanlılar arasında ilk olarak yapılan bir anlaşmadır. (28 Safer 1295) Tarihte buna “Ayastafanos Mukaddemat-ı Sulhiyesi” denir. Anlaşma maddeleri tatbik edilememiştir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar