BESEND(E) Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BESEND(E) kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BESEND(E): f. Kâfi, kifayet eder, tamam, yeter, yetişir.

BESEND(E) ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KÂFİ: Kifayet eden. Vâfi, başka şeye ihtiyaç bırakmayan. Yeten, yetişen, elveren. Devamını Oku

 • AHADÎ HADİS: Rivâyet eden bir veya iki koldan olan veya mütevatir mertebesinde olmayan hadis demetir. İştihar haddine yetişmeyen hadistir. Şartları tamam olursa zann-ı galib ifade eder, muktezası ile amel vâcib olur. (Muvazzah İlm-i Kelâm) Devamını Oku

 • KAD: Gr : İsmiyye veya harfiyye olan bir kelimedir. İsmiyye olduğunda iki vecihle kullanılır. yerine muzari olur. Yetişir, kifayet eder mânasınadır. Yahut kelimesine müradif isim olur. Harfiyye olduğunda dâhil olduğu fiil, tahkik, ümid, rica, intizar, yakınlık, azlık veya çokluk ifade edebilir. Devamını Oku

 • BES: f. Kâfi. Yeter. Yetişir. (Allah bes, gayri heves) Devamını Oku

 • BES: f. Kâfi. Yeter. Yetişir. (Allah bes, gayri heves) Devamını Oku

 • MÜSTEVFA: (Müstevfi) (Vefa. dan) Yeter, yetişir, kâfi derecede, yeteri kadar. * Tam, mükemmel. Devamını Oku

 • İSTİKFAF: (Kifâf. dan) Kanaat etme, az şeyi yeter bulup râzı olma. * Yetişme. * Dilenci gibi el uzatma. Devamını Oku

 • İKTİFA: Fazla istemeyiş. Yeter bulmak. Kâfi görmek. Var olanı yeter saymak. Devamını Oku

 • SEBG (SÜBUG): Nimet bolluğu. * Olgunlaşmak, kemâle yetişmek. Tamam olmak. Devamını Oku

 • EVFA: Çok vefalı. Çok sadakatli. Ahdine vefası kuvvetli. * En çok. Pek tamam. * Tam yetişmek. Devamını Oku

 • MÜKEMMEL: Tamam. Olgun. Noksansız. Eksiksiz. Kemal bulmuş. Kemale erdirilmiş. Çok iyi.(Mâlumdur ki, mevzun ve muntazam ve mükemmel ve güzel san’atlar, gayet güzel bir proğrama istinad eder. Mükemmel ve güzel bir proğram ise; mükemmel ve güzel bir ilme ve güzel bir zihne ve güzel bir kabiliyet-i ruhiyeye delâlet eder. Demek ruhun mânevi güzelliğidir ki, ilim vasıtası Devamını Oku

 • PENÇE: f. El ayası ile beş parmağın tamamı. * Hayvanların ön ayaklarının parmaklarıyla tırnakları. * Eskiden Şark hükümdarlarının imza yerine ellerini kırmızı boyaya sürüp, kâğıdın üstüne basmalarıyla olan şekil, tuğra. * Mc: Kuvvet. Savlet, satvet. Devamını Oku

 • İLLET-İ TÂMME: Herhangi bir şeyin var olması için lâzım gelen sebeblerin tamamı. Bu sebebler var olunca neticesinin vücuda gelmesi bizzarure ve bilvücub iktiza eder. Devamını Oku

 • HİKMET-İ KUR’ANİYE: Kur’an’a mahsus hikmet. (Amma Hikmet-i Kur’âniye ise; nokta-i istinadı, kuvvete bedel hakkı kabul eder. Gâyede menfaate bedel fazilet ve rızâ-yı İlâhîyi kabul eder. Hayatta düstur-u cidal yerine düstur-u teâvünü esas tutar. Cemaatlerin râbıtalarında; unsuriyet, milliyet yerine râbıta-i dinî ve sınıfî, ve vatanî kabul eder. Gayâtı, hevesât-ı nefsâniyenin tecavüzatına sed çekip ruhu maâliyata teşvik Devamını Oku

 • MÜŞTEHAT: Şehveti celb eder hâle gelen. Yetişmiş kız. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar