BESA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BESA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BESA: (Arnavutça) Arnavut yemini. * Kan güden hasımlar arasında yeminle akdolunan anlaşma.

BESA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • BESA’: Yumuşak yer. * Benî Selim vilayetinde bir yerin adı. Devamını Oku

 • BESAİT: (Basit. C.) Basit şeyler. Mürekkeb ve memzuç olmayanlar. Devamını Oku

 • MUAHEDE: Karşılıklı yeminleşme, anlaşma. Devletler arasında andlaşma. Devamını Oku

 • MİSAK: Anlaşma. Sözleşme. Yeminleşme. Verilen söz. Devamını Oku

 • VESAK: Bağ. Rabıta. Yeminleşerek anlaşmak. * Sözleşme yeri. Devamını Oku

 • ARNAVUT: (Rumca ve Arnavutçadan) Balkan yarımadasının batı tarafında oturan bir kavimdir. Osmanlı devrinde, Kosova, İşkodra, Manastır, Yanya vilâyetleridir. Şimdi müstakil bir devlet olup, Türkçede Arnavutluk şeklinde söylenir. Devamını Oku

 • GEÇER AKÇA: t. Rayiç para yerine kullanılır bir tabirdir. Bu tabir, eskiden halk arasında yapılan senetlerde, hükümet tarafından akdolunan mukavelelerde kullanılırdı. Devamını Oku

 • AYASTAFANOS MUAHEDESİ: 3 Mart 1878 Rusya ile Osmanlılar arasında ilk olarak yapılan bir anlaşmadır. (28 Safer 1295) Tarihte buna “Ayastafanos Mukaddemat-ı Sulhiyesi” denir. Anlaşma maddeleri tatbik edilememiştir. Devamını Oku

 • MÜŞABEHE(T): (şebeh ve şibih. den) Benzeme, benzeyiş.(Arkadaş! Bir nev’in efradı arasındaki tevafuk ve bir cinsin envaı arasında aza-yı esasiyede bulunan müşabehet, sikkenin ittihadına, kalemin vahdetine delâlet ettiklerinden anlaşılıyor ki: Bütün mütevafık ve müteşabihler, yâni birbirine benzeyen çokluk, bir Zât-ı Vâhid’in eser-i san’atıdır. M.N.) Devamını Oku

 • MÜBERRER: Yemini tasdik olunmuş. Devamını Oku

 • SIHR: Damat yahut enişte. * Huk: Karı-kocadan biri ile diğerinin kan hısımları arasındaki akrabalık. Devamını Oku

 • SIHR: Damat yahut enişte. * Huk: Karı-kocadan biri ile diğerinin kan hısımları arasındaki akrabalık. Devamını Oku

 • ABONMAN: Fr. Bir imalâtçı ile müşteri arasında düzenli satın alma için yapılan anlaşma. Devamını Oku

 • GILT: Akdolunan pazarlığı bozmak. Devamını Oku

 • MUADELE: Müsâvilik, eşitlik. İki şey arasında mikdarca, vasıfca beraberlik. * Karşılıklı anlayış. * Adâlet. * Mc: Anlaşılmaz iş. Muammâ. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar