BERÂY-I TİCÂRET Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BERÂY-I TİCÂRET kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BERÂY-I TİCÂRET: Ticâret için. Ticâret maksadı ile.

BERÂY-I TİCÂRET ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MAKSAD VE MÜSTEKARRIN TEMEYYÜZÜ: Kelâmın maksadının ve karar kıldığı yerin açık olarak belli olması. Devamını Oku

 • GAİYYE: Bir şeyin sebeb ve neticesini ileri süren felsefe mesleği. * Maksad ve gayeye âit. Son ile alâkalı. Gaye, maksad ve neticeye mensup ve müteallik. (Fr.: Finalizm) Devamını Oku

 • MÜSTE’CERÜN-FİH: Kiralama maksadı. Devamını Oku

 • Lİ-ECLİ: …için, meram ve maksadı ile. Devamını Oku

 • İBTİGA-İ TE’VİL: Te’vil maksadıyla. Te’vil ederek izahta bulunma. Devamını Oku

 • GARAZ-I ASLÎ: Asıl gaye, esas maksad. Devamını Oku

 • İLGAZ: (Lugaz. dan) Sözde maksadı gizleme. Devamını Oku

 • KÂMCU: f. İsteğini ve meramını arıyan. Maksadına ve gayesine ulaşmak isteyen. Devamını Oku

 • MATLAB-I DİL-HAH: Gönlün isteği, arzu, maksad. Devamını Oku

 • MESAK-I KELÂM: Kelâmın sevk edildiği yer, maksad. Devamını Oku

 • MENVÎ: Kasdedilen. * Niyet. Maksad. Meram. Devamını Oku

 • İBTİGA: Maksad, gaye. Taleb, arzu, istek. Devamını Oku

 • KAMPANYA: Sıkı bir iş ve çalışma devresi. * Maksatlı uğraşma. Bir maksad için faaliyete geçme. Devamını Oku

 • ITFAK: Maksadına eriştirme, gayesine vardırma. Devamını Oku

 • MAKSAD: (C.: Makasıd) (Kasd. den) Kasdolunan ve istenilen şey. Merâm, gâye. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar