BENDEYAN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BENDEYAN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BENDEYAN: Hizmetçiler. Kullar. * Mensuplar.

BENDEYAN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MAABİD: (Meâbid) (Mabed. C.) İbadet edilen yerler. Mâbetler. * (Abd. C.) Hizmetçiler. Kullar. Devamını Oku

 • MAABİD: (Meâbid) (Mabed. C.) İbadet edilen yerler. Mâbetler. * (Abd. C.) Hizmetçiler. Kullar. Devamını Oku

 • PERESTARÂN: (Perestar. C.) f. Kullar, köleler. * Hizmetçiler. * Dalkavuklar, yaltakçılık yapanlar. * Tapanlar, tapıcılar. Devamını Oku

 • HUDDAM: Hizmette bulunanlar. Hizmetçiler. * Cin taifesinden olan hizmetçi. Devamını Oku

 • HADEMAT: Hademeler. Hizmetçiler. Devamını Oku

 • VUSAFA: (Vasif. C.) Hizmetçiler, uşaklar. Devamını Oku

 • VESAİF: (Vasif. C.) Hizmetçiler, uşaklar. Devamını Oku

 • HADEME: Hizmetçiler, hâdimler. * (C.: Hıdâm) Halhal. * Devenin ayağını bağladıkları kayış. Devamını Oku

 • GÂN: f. Cemi’ yapmak için, sonu “e” sesi ile biten kelimenin sonuna gelir bir “ek” tir. Meselâ: Bendegân $ : f. Hizmetçiler, bendeler. Devamını Oku

 • HURRAS: (Hâris. C.) Muhafızlar, bekçiler, nöbetçiler. Devamını Oku

 • EMEK-DAR: f. Emeği geçmiş, kıdem ve mükafâta hak kazanmış memur, hizmetçi. Eski ve sadık hizmetçi. Devamını Oku

 • HİZMET-İ İMANİYE: İmana ait hizmet. İman ve Kur’an hakikatlarının mukni ve ilmi delillerle anlaşılmasına hizmet etmek; neşrinde, tebliğinde çalışmak. Devamını Oku

 • HİZMETKÂR: Hizmet yapan kimse. Hizmetçi. Devamını Oku

 • FERRAŞ: Cami, mescid, imaret gibi müesseselerin temizliğini sağlamak; ve kilim, halı ve hasır gibi mefruşatını yayma hizmetleriyle vazifeli olan kişiler hakkında kullanılır bir tâbirdir. Ferraş; arapçada, yayıcı, hizmetçi, döşeyici anlamlarına gelir. Yeniçeri teşkilâtında bu işi görenlerle, Kâbe’yi süpürenler hakkında ıstılah olarak da kullanılır. (O.T.D.S.)”Her ruham-ı fersi bir âyine-i âlemnüma Her gezen ferraşı bir İskender-i kitisitan.” Devamını Oku

 • MIKNEVA: Hizmet eden, hizmetçi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar