BEKAYA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BEKAYA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BEKAYA: Geride kalanlar, bakiyeler. * Maliye işlerinde tahsil olunmayan gelir, meblağ.

BEKAYA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • DEFTERDAR: Defter tutan. Devletin gelir ve masraflarını tutan vazifeli memur. Eskiden Maliye Nâzırı bu nam ile anılırdı. Bir vilayetin maliye işlerine bakan memur. Devamını Oku

 • MALİYAT: Maliye işleriyle alâkalı. Maliye bilgisi. Devamını Oku

 • İLTİZAM: Kendine lâzım kılma. İcrasına cehdettiği şeyi kendi üzerine vâcib kılma. Mülâzemet etme. Gerekli bulma. * Tarafgirlik etme, birinin tarafını tutma. * Onyedinci y.y. dan itibâren devlete gelir getiren kaynaklar, yavaş yavaş belirli bedel karşılığında şahıslara verilmeğe başlandı. Bu usulün adı iltizamdı. İltizamı üzerine alan kimseler, yani mültezimler; geliri devlete peşin olarak öderler, so a Devamını Oku

 • İMECE: Köyün umumi işlerinde veya köylünün kendi işlerinde köy halkının müştereken çalışması. Beraberce birçok kimsenin toplanıp elbirliğiyle bir kişinin işini halletmesi ve herkesin işinin sıra ile bitirilmesi. Devamını Oku

 • MAARİF: Tahsil ile elde edilen ilim, malûmat, bilgi. * Meharet. Üstadlık. Hüner. * Marifetler. Mâruflar. Kültürler. * Çehrenin manzarada zâhir olan yerleri. * Bir memleketin okullarını ve tahsil ihtiyacını idâre ve te’mine çalışan bakanlık. Devamını Oku

 • MAARİF: Tahsil ile elde edilen ilim, malûmat, bilgi. * Meharet. Üstadlık. Hüner. * Marifetler. Mâruflar. Kültürler. * Çehrenin manzarada zâhir olan yerleri. * Bir memleketin okullarını ve tahsil ihtiyacını idâre ve te’mine çalışan bakanlık. Devamını Oku

 • GULAMİYE: Tar: Cizye ve diğer vergileri tahsil edenlerin topladıkları paraların hazine veznesine teslim edilişi esnasında cizye veya vergi harç pusulalarının her biri için kendilerine verilen tahsil âidatı. Devamını Oku

 • HAZİNE-İ EMİRİYE: Maliye dairesi. Devamını Oku

 • NA-MERGUB: f. Beğenilmeyen, rağbet olunmayan. Devamını Oku

 • VA-MANDE: Geride kalmış. Devamını Oku

 • HAZİNE-İ MİLLET: Millet hazinesi. * Maliye idaresi. Devamını Oku

 • MÜZ’IM: Kendisine itikat olunmayan kimse. Devamını Oku

 • MUHALLEF: Bir ölünün bıraktığı mal. * Geride kalan. Devamını Oku

 • HÂSİRUN: Zarar ve ziyana uğrayanlar. Eli boş kalanlar. Devamını Oku

 • VÂLİHÎN: Hayrette kalanlar. Şaşıranlar. (Bak: Veleh) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar