BEDEVİYET Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BEDEVİYET kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BEDEVİYET: (Bedâvet) Göçer hayatı yaşayış. Göçebelik. Bedevilik.

BEDEVİYET ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • BEDEVÎ: Çölde yaşayan. Göçebe. Medeni olmayan ve şehir hayatı yaşamıyan. * Seyyid Ahmed-i Bedevî nâmındaki büyük bir zâtın tarikatı ve onun mensubu olan. (Bak: Ahmed-i Bedevî) Devamını Oku

 • BEDEVİYANE: f. Bedevilere uygun şekilde, çölde yaşayanlar gibi. Devamını Oku

 • AHMED-İ BEDEVÎ: (Seyyid) (Hi. 596-675) Mısır’ın en büyük velilerindendir. Hz. Ali neslinden gelir. Bir çok lâkabı vardır. Ona Afrika bedevileri tarzında (yüzü örten peçe) taşıdığından dolayı (el-Bedevi) deniyordu. 626 yılına doğru onda deruni bir tahavvül vukua geldi. Yedi kıraat üzere Kur’an okudu ve Şafii fıkhı tahsil eyledi. Kendisini ibadete vakfeyledi ve kendisine yapılan izdivaç teklifini Devamını Oku

 • HAYATİYET: Canlılık. Hayat işaretinin, alâmetinin görünür olması. Devamını Oku

 • AYİNE-İ EHADİYET: Ehadiyetin ayinesi. Cenab-ı Hakk’ın ekser isimlerinin tecellisine mazhar olan şey.(Hayat birşeye girdiği vakit, o cesedi bir âlem hükmüne getirir; cüz ise küll gibi, cüz’iye dahi külli gibi bir câmiiyyet verir. Evet hayatın öyle bir câmiiyyeti var; âdeta umum kâinata tecelli eden ekser Esmâ-i Hüsnayı kendinde gösteren bir câmi âyine-i ehadiyettir. Bir cisme hayat Devamını Oku

 • TABAKA-İ HAYAT: Hayat tabakası. Kabirdeki hayat, dünya hayatı gibi. (Bak: Meratib-i hayat) Devamını Oku

 • KIBAL(E): Ebelik bilgisi ve işi. Devamını Oku

 • BEDAVE(T): Çölde oturmak, Bedevilik. (Bak: Bedeviyet) Devamını Oku

 • DÂR-I BEKA: f. Âhiret. Bâki olan yer. (Mâdem dünyada hayat var, elbette insanlardan hayatın sırrını anlayanlar ve hayatını su-i istimâl etmeyenler, Dâr-ı Beka’da ve Cennet-i Bâkiye’de hayat-ı bâkiyeye mazhar olacaklardır. L.) Devamını Oku

 • ESER-İ HAYAT: Hayat alâmeti, hayat eseri, hayat belirtisi. Devamını Oku

 • HAYAT-I HUSUSİYYE: Hususi hayat, özel hayat. Şahsa ait hayat. Devamını Oku

 • SAÂDET-SARAY-I MEDENİYET: Hakikî ve İslâmî bir medeniyet vasıtasıyla olan bir hayat saâdeti. Devamını Oku

 • İFNA-Yİ HAYAT: Hayatını sarf edip bitirmek. Hayatını yok etmek. Devamını Oku

 • VÂHİB-ÜL HAYAT: Hayatı bağışlayan, hayat veren Allah (C.C.). Devamını Oku

 • HAYAT-FEZA (EFZA): f. Hayat artırıcı, hayat bahşedici. (Bak: Fezâ) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar