BEDENE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BEDENE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BEDENE: (C.: Büdün) Kurbanlık deve.

BEDENE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • BÜDÜN: (Bedene. C.) Kurbanlık develer. Devamını Oku

 • DAHİYYE: Kurbanlık hayvan. Devamını Oku

 • DAHAYA: (Dahiyye. C.) Kurbanlık hayvanlar. Devamını Oku

 • ZEBAYİH: (Zebiha. C.) Kurbanlık hayvanlar. Devamını Oku

 • ENDAMÎ: f. Vücuda uygun, bedene münasib, biçimli. Devamını Oku

 • EBHER: En bâhir, en âşikâr. En parlak, daha çok zâhir. * Temiz kanı yürekten bedene dağıtan büyük bir damar. Devamını Oku

 • MAK’AD: Oturulacak yer. Minder. * Oturulduğunda bedene temel olan âzâ. Kıç. Devamını Oku

 • SAYİBE: (C.: Siyeb) Adak için ayrılıp üstüne binilmeyen ve sütü içilmeyen dişi deve. * “Ümm-ül bahire” adı verilen ve peşpeşe üç dişi deve doğuran deve. Bu deveye de binilmez, sütü sağılmaz. Yabana salarlar, ölünceye kadar gezer. Devamını Oku

 • CİSMANÎ: (Cismaniye) Bedene mensub, vücutla alâkalı. * Mânevi ve ruhani karşılığı. Maddi ve cisimli olmak. Devamını Oku

 • VAKS: Fahişe kısmının fahişeliğini zikrederek anlatmak. * Bedene uyuz illeti yayılması. Devamını Oku

 • NEŞ’E-İ ULÂ: İlk hayat. Ruhun bedene girmesi. Dünyaya gelmek.(…Peygamber’in (A.S.M.) emrettiği gibi, ” Neş’e-i ulâyı gören adam, neş’e-i uhrâyı inkâr edebilir mi?” Çünkü ikinci teşekkül, yâni ikinci yapılış birinci teşekkülden daha kolaydır. İ.İ.) (Bak: Taaccüb) Devamını Oku

 • KİŞAF (KÜŞÂF): Bir kaç yıl üstüne yük vurulmayan deve yavrusu. * Dişi deve hâmile iken erkek devenin ona cimâ etmesi. Devamını Oku

 • RAHİLE: Yük hayvanı. * Yük getiren deve. * Topluluk, kafile. * Üzerine binilen deve. Devamını Oku

 • ULCUM: (C: Alâcim) Erkek kurbağa. * Dağ keçisinin erkeği. * Deve kuşu. * Sağlam ve dayanıklı deve. * Çok su. * Gece karanlığı. Devamını Oku

 • ASÛS: Yalnız yürüyüp, otlayan deve. * Yanından insanlar uzaklaşmayınca kendini sağdırmayan deve. * Av arayan kimse. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar