BEDEL-İ ÖŞR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BEDEL-İ ÖŞR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BEDEL-İ ÖŞR: Huk: Arazi-i emiriye üzerinde bina yaparak veya meyvesiz ağaç dikerek koru haline koyma sebebiyle öşre bedel alınan kira.

BEDEL-İ ÖŞR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • BEDEL-İ FERAG: Huk: Arazi-i emiriye ve icareteynli vakıf gayr-i menkullerinin tasarruf haklarının devredilmesi karşılığı alınan bedeldir. Devamını Oku

 • BEDEL: (C.: Bedelât) Elde ve ayakta olan zahmet ve ağrı. * Karşılık. Bir şeyin yerine verilen ve yerini tutan şey. İvaz. * Başkasının adına hacca giden. * Gr: Söz esnâsında bir şeyi sıfatı veya vasfı ile beraber söylersek ve fakat kasdımız o şeyin vasfı veya sıfatı değil de zâtı olursa, zikredilen sıfat veya vasfa ” Devamını Oku

 • BEDEL-İ MÜSEMMA: Huk: Akidde belirlenen bedel. Devamını Oku

 • BEDEL-İ İCAR: Huk: Arazi hukukunda tasarruf hakkı mukabilinde verilen emsâline uygun peşin para. Devamını Oku

 • BEDEL-İ RAKABE: Huk: Kölenin sahibi tarafından azad edilmesi için, şahsı yerine geçen kıymeti veya nefsi karşılığında vermeyi kabullendiği ıtk veya kitabet akçesi. Devamını Oku

 • BİLÂ-BEDEL: Bedelsiz. Ücretsiz, meccanen. Devamını Oku

 • BEDEL-İ NAKDÎ: Eskiden fiili askerlik hizmeti yerine belli bir miktarda para verilmesi usülü idi. Devamını Oku

 • BEDEL-İ NÜZÛL: Tar: Osmanlı İmparatorluğu devrinde askerlerin bir yere konaklamasında yapılacak olan masraflar için alınan vergi. Devamını Oku

 • ARÂZİ-İ MUHTEKERE: Kiracısı tarafından üzerine bina yapılmak veya ağaç dikilmek üzere senelik bir ücret karşılığında kiraya verilen arazi. (Kiracı, kira bedelini her sene arâzi sahibine vererek o arâziyi devamlı sûrette elinde bulundurur.) Devamını Oku

 • MÜKÂRÎ: (Kira. dan) Katırcı. Kira ile hayvan işleten. Devamını Oku

 • MÜTEHACCİR: Taşlaşmış, taş haline gelmiş.(Gölgeli gölgesiz suretler; ya bir zulm-ü mütehaccir veya bir riyâ-yı mütecessid veya bir heves-i mütecessimdir ki; beşeri zulme ve riyaya ve hevâya, hevesi kamçılayıp teşvik eder. S.) Devamını Oku

 • TES’İR: (Sa’r. dan) Ateşi yakıp alevlendirme. * Kıymet ve değer koyma. Narh koyma. Devamını Oku

 • İHCAC: Hac vazifesi için bedel vermek veya nâib tutmak. Nâib tutana “Âmir, menub veya mahcucun anh” da denir. Devamını Oku

 • ARÂZİ-İ EMİRİYYE-İ MEVKUFE: Huk: Sadece hazine menfaatleri veya tasarruf hakları veyahut ikisi de bir hayır cemiyetine ayırılan miri arazi. Devamını Oku

 • GAYR-I MÜSMİR: Verimsiz, faydasız, meyvesiz. (Bak: Desâtir) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar