BED’ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BED’ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BED': (C.: Ebdâ-Büdü') İslâm içinde kazılan kuyu. * Evvel, ibtidâ, başlangıç. * Hisse, nasip. * Başlama, başlayış, ilk.

BED’ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • BÜDAD: Nasip, hisse, pay. * Nihayet, son. Devamını Oku

 • ŞAKİS: Şerik, ortak. * Hisse, nasip. Devamını Oku

 • UKABEYN: İşkence veya asmak için dikilen iki tane dar ağacı. * Kovayı muhafaza etmek için kuyu içinde olan yumru taş. * Kuyu duvarı arasına koyulan saksı parçası. * Havuz içinde akan suyun yolu. * Büyük ilim. Devamını Oku

 • İBTİDAÎ: Başlangıca ait, en önce olarak. İlk, evvelâ. * Ham, işlenmemiş. * İlk tahsil veren okul. (Daha da evvel bunun yerine “Sıbyan Mektebi” tabiri kullanılırdı.) Devamını Oku

 • LEDÜN: İnd kelimesi gibi, zaman ve mekân zarfıdır.Hel-i istifhâmiye mânasına geldiği de vaki’dir. Kamus Müellifine göre ledün ile leda, aynı şeydir. Başkaları ise tefrik etmişlerdir. Demişlerdir ki: Ledün kelimesi zaman ve mekânın evvel ve ibtidasından muteberdir. Onun için ekseri harf-i cer olan “min” kelimesine mukarin olur. “Ledâ” kelimesinde ise, ibtidâ mânası lâzım değildir. Ve “inde” Devamını Oku

 • MEBDE’: Baş taraf. Başlangıç. Başlama. * Kaynak. Kök. Temel. Esas. Devamını Oku

 • EVVEL-EMİRDE: İşin başlangıcında, herşeyden önce. Devamını Oku

 • BİDÂYET: Başlangıç. İlk önce. Evvel ve ibtida. İlk olarak. Devamını Oku

 • EVVEL-ÜL-EVÂİL: Evvellerin evveli. * Hâdiselerin başlangıcı. Devamını Oku

 • BEDE’: Başlayış. Başlama. Bir şeyi başkasından evvel işlemek. Devamını Oku

 • ALÂKA: İlişik, rabıta, merbutiyet. * Gönül bağlama, sevgi, münasebet, taalluk, irtibat, mâlikiyet. Tasarruf. Müdâhale hakkı. Hisse. * Edb: Bir kelimenin hakiki mânâsından mecâzi mânâsına nakledilmesinin sebebidir. (Temiz ahlâklı, güzel huylu kimselere melek denildiği gibi.) Devamını Oku

 • CİMAM: Kuyu içinde suyun toplanması ve çoğalması. Devamını Oku

 • MEFTUHANE: f. Başlangıç için verilen ziyâfet. Bir kitabı okumaya veya yeni bir derse başlarken, talebelere hocası tarafından verilen başlama ziyafeti. Devamını Oku

 • TUVA: Övünmüş, senâ edilmiş şey. * Tur-i Sina dağı eteğinde bir vâdinin adı. * Örülmüş kuyu. Devamını Oku

 • MİRADES: (C: Merâdis) Kuyu içinde su var mıdır diye bilmek için bıraktıkları taş. * El değirmeni. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar