BEÇE-GÂN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BEÇE-GÂN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BEÇE-GÂN: (Beçe. C.) f. Çocuklar, yavrular.

BEÇE-GÂN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • AKREB-İ MEKNİYYAT: Huk:Meşrut-un lehi bildiren zamirin en yakın mercii mânasını anlatır. Meselâ: Bir vakfiyede vâkıf tevliyetini evvelâ kendisine, so a oğlu “A” ya, so a çocuklarına şart etse, çocukları tabirindeki zamir vâkıfın kendisine değil de en yakın merci’i bulunan “A” nın çocuklarına hamlolunur. (Huk.L.) Devamını Oku

 • GULGULE-İ ETFAL: Çocukların gürültüsü, çocukların bağrışıp çağrışmaları. Devamını Oku

 • PEÇEGÂN: (Peçe. C.) f. İnsan veya hayvan yavruları. Devamını Oku

 • MİHAR: (Mühür. C.) At yavruları. Taylar. Devamını Oku

 • EŞBAL: (Şibl. C.) Arslan yavruları. Devamını Oku

 • HİSKİL: (C.: Hasâkil) Her canavarın yavruları içinde küçük olanı. Devamını Oku

 • HACL (HİCL): (C.: Ahcâl-Hucul) Köstek. * Bukağı. * Küçük deve yavruları. Devamını Oku

 • YENABİ’: (Yenbu’. C.) Kaynaklar, pınarlar, çeşmeler. * Kedi yavruları. Devamını Oku

 • MUG-BEÇEGÂN: (Mugbeçe. C.) f. Mecusi çocukları. * Meyhâne çırakları. Devamını Oku

 • AMİN ALAYI: Eskiden çocukların ilk okula başladığı gün yapılan merasim. Devamını Oku

 • BENÎN: (İbn. C.) Oğullar, erkek çocuklar. * Akıllı, temkinli, tedbirli kimse. Devamını Oku

 • EMHAR: (Mehr. C.) Mehrler, nikâh bedelleri. Zevceynin ayrılmaları halinde kadına verilecek olan ve nikâhta kararlaştırılan para ve sair eşyalar. * (Mühür. C.) Taylar, at yavruları. Devamını Oku

 • LALA: f. Osmanlı İmparatorluğu zamanında sadrazamlar hakkında “Atabek” karşılığı olarak kullanılan bir tâbir olduğu gibi, şehzâdelerin mürebbilerine de bu ad verilirdi. * Saraya alınan acemilerin terbiyesine memur edilenler. * Eskiden büyük memurlarla zenginler de çocuklarının terbiyesine bakmak üzere “lâla” istihdam ederlerdi. Lâla, görünüşte hizmetkâr vaziyetde idiyse de, terbiyesi kendisine havale olunan çocuğa karşı âmir yerinde Devamını Oku

 • EVLÂD-I ZÜKUR: Erkek çocuklar. Devamını Oku

 • UGEYLİME: Küçük oğlan çocukları. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar