BAZPES Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BAZPES kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BAZPES: f. Tekrar, yeniden. * Geri.

BAZPES ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TALÂK-I BÂYİN: Yeniden evleniyorlarmış gibi kadının rızası ile tekrar nikâh edilmedikçe geri alınamayacağı talâk. Kadın istemiyorsa erkek zorla alamaz. İddet sırasında kadın, erkeğin evinde kalmaz. Erkek üçüncü defa verdiği bâin talaktan so a, üzerinden hulle geçmeden karısını bir daha (kadın istese de) alamaz. (Bak: Hulle) Devamını Oku

 • MÜRECCA’: Tekrar avdet olunmuş, tekrar geri dönülmüş. Devamını Oku

 • İSTİADE: Bir şeyin iade edilip geri gönderilmesini isteme. * Yeniden canlanma. * Âdet edinme. Devamını Oku

 • TEKRAR: (Kerr. den) Bir şeyi iki veya daha fazla yapma. * Bir daha, yine, yeniden. Devamını Oku

 • REC’A: Geri gelme, dönüş. * Öldükten so a tekrar diriliş. Devamını Oku

 • KERNEBE: Zengin kadın.KERR : Çekilerek yeniden hücum etmek. * Birşeyden vazgeçtikten so a tekrar ona, o işe yönelmek. * Devlet. * Gemi halatı. * Hurma ağacına çıkmakta kullanılan urgan. Devamını Oku

 • KERR U FERR: Muharebede geri çekilerek tekrar hücum etmek. Devamını Oku

 • AKS-İ SADÂ: Sesin bir yere çarpıp geri gelmesi. Yankı. Çok evvelden söylenen bir hakikatın so adan tekrar edilmesi. Devamını Oku

 • RİC’Î: Geri dönmeye ait ve mensub. * Üç talakla boşanmamış kadın. Tekrar kocasına dönmesi mümkün olan. Buna talak-ı ric’î denir. Devamını Oku

 • KİRAREN: Tekrar tekrar, çok sefer, tekrar suretiyle. Devamını Oku

 • HALK-I CEDİD: Ba’sü bade-l mevt, yeniden yaratılış. Yeniden yeniye tekrâren yaratılma. Ana karnındaki çocuğun, insan suretine inkılâb ettiği devre. Devamını Oku

 • TEMCİD PİLAVI: Mc: Tekrar tekrar bahsedilen şey, daima öne sürülen madde. Mükerreren ortaya sürülen bahis, yahut söylenilen söz. (Menşei: “Erkeğini sahura bekleyen kadının, pilavı yanmasın diye kaldırması ve soğumasın diye tekrar koyması” diye söylenir.) Devamını Oku

 • MÜTEKERRİR: Tekerrür eden. Tekrar. Tekrar olan. Mükerrer olan. * Edb: Murabbâ, muhammes, müseddes bentli manzumelerin birinci bendi sonunda tekrar edilmiş olan mısra. Devamını Oku

 • MUÎD: Yardımcı. Mubassır. * Dersi iade eden, tekrar ettiren. Muallim yardımcısı. * Geri çevirtici. * Bir şeyi âdet edinmiş olan. * Tecrübeli. Hâzık. * Güçlü. Kuvvetli. * Arslan. * Gazâ ve cihad eden kimse. Devamını Oku

 • ATF: Bağlama. Bağ. Ekleme. * Meyletme. * Şefkat. Sevgi. * Eğilme. * İkiye bükme. İki kat eyleme. * Çevirme. * Geri döndürme.* Bir kimse üzerine tekrar hamle eylemek. * Gr: Bir kelimeyi diğer bir kelimeye harf-i atıf vasıtasiyle ilhak eylemek. (Bak: Harf-i atıf) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar