BÂYİİYYE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BÂYİİYYE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BÂYİİYYE: Eskiden pazar kurulan yerlere gönderilen mevad ve eşyadan gümrük ihtisab vergisinin haricinde alınan ikinci vergi.

BÂYİİYYE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • BÂC: f. Vergi. * Kudretli hükümdarın zayıf olan hükümdardan aldığı vergi. * Eskiden halktan alınan öşür veya haraç ve gümrük vergisi. * Renk. * Çeşit. Devamını Oku

 • KADEMİYYE: Ayak bastı parası. * Eskiden hükûmete ait bir davetiye veya emri tebliğ etmek için gönderilen memura, masrafları karşılığı olarak verilen ücret. Devamını Oku

 • OKİYYE: (Veya hemzenin hazfı ile “Vekiyye”) Eskiden kullanılan bir ağırlık ölçüsü. Yerlere ve muhitlere göre değişir. Dörtyüz dirhem ağırlık. Yedi miskal veya kırk dirhem ağırlık. Şer’an kırk dirhem kabul edilmiş. En tanınmışı dörtyüz dirhemdir. (Bak: Direm) Devamını Oku

 • BÂC-GİR: f. Vergi toplayan kimse. Vergi toplama memuru. Devamını Oku

 • İHTİSABİYYE: İhtisaba (belediyeye) ait vergi. Devamını Oku

 • SERİYYE: Düşman üzerine gönderilen süvari müfrezesi. Devamını Oku

 • HİYAMİYYE NEZARETİ: Tar: 1826 senesinde Yeniçeri Ocağı’nın ilgası üzerine kaldırılan Çadır Mehterleri yerine kurulan daire. Devamını Oku

 • BAYRAMİYYE: Hacı Bayram-ı Veli tarafından 14. yüzyılın sonlarında Ankara’da kurulan bir tarikattır. Devamını Oku

 • PANAYIR: Yun. Yılda bir – iki defa muayyen bir yerde kurulan ve bir müddet devam eden büyük pazar. Devamını Oku

 • EBU KATADE HARİS BİN RİB’İY (R.A.): Ensardan ve Resül-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın süvarilerindendir. 170 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. Uhud Gazvesinden itibaren bütün muharebelere iştirak etmiş bir kahraman olup 74 tarihinde 80 yaşında iken Medine’ye avdetinde vefat etmiştir. (R.A.) Devamını Oku

 • HUKUK-U SİYÂSİYYE: Siyasi haklar. Memleket idâresini ve halkın hakkını tanıyan hükümlerin tamamı. Devamını Oku

 • KÜTÜB-Ü MENSUHA-İ SEMAVİYYE: İslâma ve bütün beşeriyyete gönderilen Kur’an-ı Kerim’den evvel eski peygamberlere gelen -Tevrat, İncil, Zebur- namlarındaki şimdi hükmü kalkmış olan mukaddes kitablar. Devamını Oku

 • BÜŞİY: Fakir ve evlâdı çok olan kimse. Devamını Oku

 • BÜŞİY: Fakir ve evlâdı çok olan kimse. Devamını Oku

 • TEZYİNÂT-I LAFZİYYE: (Muhassınat-ı lafziyye de denir. İlm-i Bediin iki bölümünden ikinci bölümüdür. ) Kelâmın lafzında olan ve göze hitab eden edebî san’atlar. Cinas, seci’ gibi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar