BATINÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BATINÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BATINÎ: İçe ait olan. Dış görünüşe ve zâhire dâir olmayan. Bâtına mensub ve müteallik. Dâhili ve manevi meselelere âit. * Tas: Bâtiniyyeden olan.

BATINÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HAŞÂ-İ BATIN: Bağırsaklar. Devamını Oku

 • BATINİYYE: Kur’an-ı Kerim’deki âyetlerin ve hadis-i şeriflerin zâhir ve âşikâr mânalarından ayrılarak, usûlsüz ve yanlış te’viller ile âyet ve hadislerin gizli ve sırlı mânalarını bulmak iddiasında olan sapık bir tarikat ve buna bağlı olanlar.Esasen âyet ve hadislerin ince, derin ve küllî mânalarını tefsir ve te’vil ile keşfedip bulmak vardır. Fakat zâhir mânaları ve bunlardan çıkan Devamını Oku

 • ZÂHİRÎ: (Zâhiriyye) Görünüşte olduğu gibi. Zâhire âit ve müteallik. Asıl ve hakiki olmayan. * Zâhiriyyun mezhebine âit olan. (Bak: Zâhir) Devamını Oku

 • FARUKÎ: Hz. Ömer (R.A.) soyuna veya adâletine mensub olan. Hz. Ömer’e mensub ve müteallik. İmam-ı Rabbanî’nin bir lakabı. Devamını Oku

 • EZELÎ: Ezele mensub ve müteallik. Devamlı var olup varlığının başlangıcı olmayan. Devamını Oku

 • HARBÎ: Dâr-ül harbde bulunan ve müslim olmayan kimse. Arada anlaşma yapılmamış düşman. * Harbe mensub ve müteallik. * Tüfek temizliği için kullanılan demir çubuk. Devamını Oku

 • ALEVÎ: Hz. Ali’ye mensub olan. Hz. Ali’ye âit ve müteallik. (Bak: şia) Devamını Oku

 • FAHRİYE: Bir kimsenin kendini medih için söylediği söz veya şiir. Fahre mensub ve müteallik olan. Devamını Oku

 • LAHUTÎ: Uluhiyet âlemine mensub ve müteallik olan. Sır âlemi. Gaybî âleme ait. Ruhanî âlemle alâkalı. Devamını Oku

 • ASUMANÎ: Beşerî olmayan. Semavî olan. Göğe âit ve müteallik. Devamını Oku

 • HABEŞÎ: Habeş memleketi ahalisinden olan. Habeş’e mensub ve müteallik olan. * Koyu esmer renkli adam. * Hat, tezhib, minyatür gibi güzel san’atlarda kullanılan bir cins kâğıt. Devamını Oku

 • MEHDİYYE: Mehdiye âit ve mensub olan. Mehdiye dâir ve müteallik. * Hediye. Armağan. Devamını Oku

 • DEMEVÎ: Kana dâir, kana mensub ve müteallik. * Mc: Asabi, sinirli. Kanın çokluğu sebebi ile hâsıl olan mizaç. Devamını Oku

 • SÜFYANÎ: Süfyan’dan olan, Süfyan’a mensub, Süfyan’a müteallik. Zübdet-ül Buharî Tercemesine göre, Süfyanî: Müslümanlara kötülük eden, sefil, kötü, alçak olan kimse demektir. Devamını Oku

 • LEDÜNNÎ: Ledünn ilmine mensub ve müteallik. Ledünne dair ve ait. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar