BÂRÂNÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BÂRÂNÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BÂRÂNÎ: f. Çivit mavisi renginde, Osmanlılar zamanında Selânik'te dokunan bir cins çuha. Yeniçeri ve Acemi oğlanlarına aralık ve ocak (erbain) aylarında verilen yağmurluk bârâniden yapılırdı. Yağmurluk, yağmurdan muhafaza eden şey. * Yağmurla ilgili.

BÂRÂNÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • UKBE BİN AMİR BİN KAYS EL-CÜHENÎ (R.A.): Ashab-ı Kiramın mümtaz fakihlerinden ve Kur’an-ı Kerim’i ezberleyip yazanlardandır. 55 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. Mısır Valiliğinde bulunmuş ve orada Hicri 58 tarihinde vefat etmiştir. Devamını Oku

 • EBU İYAZ SELEME BİN AMR BİN EL EKVÂ (R.A.): Biat-ı Rıdvanda hazır bulunan, gayet cesur, nişancı, hamiyetperver bir sahabedir. 77 hadis-i şerif rivayet etmiştir. Hicrî 74 tarihinde, 80 yaşında iken Medine-i Münevvere’de vefat etmiştir. (R.A.) Devamını Oku

 • EBU KATADE HARİS BİN RİB’İY (R.A.): Ensardan ve Resül-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın süvarilerindendir. 170 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. Uhud Gazvesinden itibaren bütün muharebelere iştirak etmiş bir kahraman olup 74 tarihinde 80 yaşında iken Medine’ye avdetinde vefat etmiştir. (R.A.) Devamını Oku

 • ZÜBEYR BİN AVVAM (R.A.): Sahabe-i Kiramdan ve Aşere-i Mübeşşeredendir. Erkeklerin beşincisi olarak onbeş yaşında iken İslâmiyeti kabul etti. Resül-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ı muhafaza için ilk kılıç çekenlerdendir. Bütün gazalarda bulunup çok yara aldı. Mısır’ın Fethinde bulundu. Çok zengin olduğu hâlde bütün varını İslâmiyete fedâ etti. Namaz kılarken şehid edildi (Hi: 67). Namazını Hz. Ali (Radıyallahü Devamını Oku

 • TEŞRİN: Eskiden yılın on ve onbirinci aylarına verilen ortak isim. Devamını Oku

 • SA’D BİN EBİ VAKKAS (R. A.): Aşere-i Mübeşşere’den ve ilk İslâm olanların yedincisidir. Peygamberimiz (A.S.M.) ile beraber bütün gazalarda bulundu. Müslüman olduğunda 17 yaşlarında idi. Hz. Ömer zamanında İran’a gönderilen ordunun başkumandanı oldu. Medayin şehrinin fethinde ve Kadsiye meydan muharebesinde muvaffak oldu. Kufe şehrinin kurulmasına vesile oldu. Kufe ve Irak vâliliklerinde bulundu. Vefatı 55 Hicri Devamını Oku

 • SABİRÎN (SÂBİRÛN): Sabredenler. (Bak: Sabr) Devamını Oku

 • MÂRRİN Ü ÂBİRÎN: Gelip geçenler. Gelen giden. Devamını Oku

 • BÜRİN: f. Dilim (Daha çok meyveler için kullanılır.) Devamını Oku

 • BÂRÂN: f. Yağmur. Rahmet. Devamını Oku

 • EBR-İ BÂRÂN: Yağmur bulutu. Devamını Oku

 • BÂZERGÂN: f. Tüccar, alış veriş eden esnaf. * Bezirgan.* Ağa makamındaki yahudilere verilen isim. Devamını Oku

 • BÂZERGÂN: f. Tüccar, alış veriş eden esnaf. * Bezirgan.* Ağa makamındaki yahudilere verilen isim. Devamını Oku

 • MİZAB-I BÂRÂN: Yağmur oluğu. Devamını Oku

 • KATARAT-I BÂRÂN: Yağmur damlaları. Yağmur katreleri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar