BAHSÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BAHSÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BAHSÎ: (Bahs. den) Bahisle ilgili, bahse ait.

BAHSÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MEVZU-U BAHS: Kendisinden bahsedilen. Bahis konusu. Devamını Oku

 • BAHS: Kazmak. * Ayırmak. * Saçmak. * Birşey hakkında etrafiyle söz söyleyip hakikatı araştırma. Konuşulan şey. * Teftiş. * Söz münazarası, muaraza, mübahese. * Bir mevzû hakkında tafsilât, açıklama. * İddialaşma. Devamını Oku

 • HABERÎ: (Haberiyye) Haberle ilgili. Haberden ibaret olan. * Gr: Yüklemle ilgili. Devamını Oku

 • VİCDANÎ: (Vicdaniyye) Vicdanla, kalbî his ile ilgili. * Kendinden geçip dalmakla ilgili. Devamını Oku

 • BAHHAS: (Bahs. den) Çok bahseden, bahsetmeyi seven. Devamını Oku

 • MÜBAHİS: (C.: Mübahisîn) (Bahs. dan) Bir mes’ele hususunda konuşanlar. Devamını Oku

 • ITRAD: Bir kimseyle birlikte bahse girişme. Devamını Oku

 • MÜRAHENE: (Rehn. den) Bahse girişme. * Rehine koyma. Devamını Oku

 • ME’HAZÎ: Me’hazle ilgili. Bir şeyin aslının alındığı kaynakla ilgili. Devamını Oku

 • VECDÎ: Vecdle ilgili, heyecanla ilgili. Devamını Oku

 • MUVAZAA: Bir mes’elede bahse girişmek. * Mc: Danışıklı döğüş. * Hakikatte olmayan bir durumu varmış gibi göstermek için yapılan bir anlaşma. Devamını Oku

 • KAHKARÎ: Birdenbire geri dönme, aniden arkaya dönme. * Geri çekilmekle ilgili, geri dönmekle ilgili. Devamını Oku

 • MÜBAHASAT: (Mübâhese. C.) Mübâheseler. Bir şeye dâir iki veya daha fazla kimsenin kendi aralarında yaptıkları konuşmalar.* Bahse girişmeler. İddiâlı ve karşılıklı konuşmalar. Devamını Oku

 • NASUTÎ: Dünya ile ilgili, insanlığa ait, insanlıkla ilgili. Devamını Oku

 • GÜRİZGÂH: (Girizgâh) f. Kaçacak yer. * Edb: Bir bahisten diğer bahse, mukaddimeden maksada intikal için bir münasebet te’sis eden söz. Nedim’in:Bu şehr-i stanbul ki, bîmisl ü behadırBir sengine yekpâre Acem mülkü fedadırmatla’lı kasidesindeki:İstanbul’un evsafını mümkün mü beyan hiç Maksad hemen sadr-ı keremkâre duadır.Beyti gibi. * Kast olunan şeye münasebet peyda eden söz. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar