BAHİLE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BAHİLE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BAHİLE: Arap kabilelerinden birinin ismi. * Dul kadın.

BAHİLE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KELÂM-I MUDARÎ: Arab kabilelerinden Mudar Kabilesinin konuştuğu Arapça. Kur’an-ı Kerim bu lehçe üzerine nâzil olmuştur. En fasih Arapça’dır. Devamını Oku

 • RİBAB: Arap kabilelerinden Zubeh, Sevr, Akl, Teym ve Ady denilen beş kabilenin adı. Devamını Oku

 • HAZN: Sağlam yer. * Kabile ismi. * Arap beldeleri. Devamını Oku

 • YEMEN: Arap diyarında bir vilayet ismi. Devamını Oku

 • SAM: Ölüm, mevt. * Yer altındaki altın damarı. * Gök kuşağı. * Ateş. * Sersemlik hastalığı. * Hazret-i Nuh’un (A.S.) oğullarından birinin ismi. Devamını Oku

 • DÜMME: Arap oyunlarından bir oyun ismi. * Yol, tarik. Devamını Oku

 • TAGUT: İnsanları Allah’a (C.C.) karşı isyana sevkeden. İsyankâr. * Her bâtıl mâbud. * Şeytan. * İslâmiyetten önce Kâbe’deki putlardan birinin ismi. Devamını Oku

 • EMSİLE: (Misâl. C.) Misaller. Örnekler. * Arapçada fiil tasrifini gösteren kitap. Devamını Oku

 • CEVHER-DÂR: f. Elmaslı. * Noktalı harf. Meselâ: Cim, şın harfleri gibi. * Eskiden kullanılmış tüfeklerden birinin ismi. * Siyah ve beyaz dalgalı, benekli kılıç. Devamını Oku

 • EVTAS: Arap Yarımadasında, Hevâzın ilinde bir derenin ismi olup, Peygamberimizin (A.S.M.) Huneyn Vak’ası bu vâdide vuku bulmuştur. Devamını Oku

 • DEVLE (DÜVLE): “Devlet” kelimesinin Arapça tabirlerde geçen bir şekli. * İki asker muharebe ettiklerinde birinin diğerine galip olması. (Düvlet malda; devlet harpte ve mertebede kullanılır.) Devamını Oku

 • SÜRMÜLE: Tilkinin dişisi. * Sırtlanın dişisi. * Bir erkek ismi. Devamını Oku

 • HAMEL: Kuzu. * Ast: Burçlardan birinin adıdır. Bu burcu teşkil eden yıldızlar kuzuya benzediği için arapça kuzu demek olan hamel denilmiştir. Güneş bu burca 21 Mart’ta girer ve gece ile gündüz bir olur. Devamını Oku

 • NAIT: Dağ. * Hemeden kabilelerinden bir kabile. Devamını Oku

 • TATAR: (Tetar) (Arapçada: Teter) Bu isim, asıl itibariyle Moğol milletlerinden bir kavmin adıdır. Bu kavmin efrâdı, Cengiz Han askerlerinin pişdarları hükmünde olduğundan eski zamanlarda Moğollar mânasında kullanılmıştır.Arap ve Fars tarihlerinde de yukardaki mânada kullanılmıştır. So a bu isim bütün Turanî milletlerine verilerek “Akvam-ı Tatariye” diye adlandırılmıştır. Ve bütün bu milletlerin meskenine Tataristan ismi verilmişse de, Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar