BAH Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

BAH kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

BAH: şehvet.

BAH ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KAZA-İ ŞEHVET: Şehvet ihtiyacını gidermek. Cinsî münasebet (ki, insanlar arasında nikâh olmadıkça haramdır.) Devamını Oku

 • ŞEHVET-ENGİZ: f. Şehvet uyandıran. Kuvve-yi şeheviyeyi tahrik eden. Devamını Oku

 • ŞEHİY (E): (Şehvet. den) İştahlandırıcı. İsteklendiren, istek uyandıran. Devamını Oku

 • ŞEHEVAT: (şehvet. C.) şehvetler, nefsanî istekler, arzular. Devamını Oku

 • ŞEHVET-PEREST: f. Şehvetine çok düşkün. Nefsi arzularının esiri olan. Devamını Oku

 • NEHMET: Himmet, maksat, yüksek himmet. Harislik. şehvet. Devamını Oku

 • ŞEHVET: Hevâ-yı nefsin meyli ve arzusu. * Bir şeyi fazla istemek. * Cinsî istek. Mahbube için olan istek, iştiha. (Yemek, içmek, uyumak da şehvetin şubelerindendir.)Kudsi Hadis’te Cenab-ı Hak buyuruyor: “Ey benim için şehvetini bırakıp gençliğini bana veren genç! Sen meleklerin bir kısmı gibisin.” Devamını Oku

 • MÜŞTEHA: İştiha veren, iştiha getiren. Şehvet veren. Devamını Oku

 • TAADDÜD-Ü ZEVCAT: Bir kaç kadınla evlilik hali. (Bak: Aile)(Medeniyet, taaddüd-ü ezvacı kabul etmiyor. Kur’anın o hükmünü, kendine muhalif-i hikmet ve maslahat-ı beşeriyeye münâfi telâkki eder. Evet, eğer izdivacdaki hikmet, yalnız kaza-yı şehvet olsa, taaddüt bilâkis olmalı. Halbuki, hatta bütün hayvânatın şehâdetiyle ve izdivac eden nebâtatın tasdikıyle sabittir ki; izdivacın hikmeti ve gayesi, tenasüldür. Kaza-yı şehvet Devamını Oku

 • TIBB: Tabiblik, doktorluk. * Her şeyi gereği gibi bilmek. * Rıfk. Suhulet. * İrade. * Hastayı ilâçlarla tedaviye çalışmak. * Şan. * Şehvet.( $Kur’an, Hazret-i İsa Aleyhisselâm’ın nasıl ahlâk-ı ulviyesine ittibaa beşeri sarihan teşvik eder. Öyle de, şu elindeki san’at-ı âliyeye ve tıbb-ı Rabbaniye, remzen tergib ediyor. İşte şu âyet işaret ediyor ki: “En müzmin Devamını Oku

 • EDEBİYAT: Düşünce, duygu veya herhangi bir hakikatı veya herhangi bir fikri yazı veya sözle, manzum veya nesir halinde güzel şekilde ifâde san’atı. Bu san’atla uğraşan ilim kolu. * Edebiyata âit yazıları toplayan kitap.Edebiyatın sözlük anlamından biri de edebe, yani terbiyeye uygun söz söylemektir. Demek ki edebiyatçı edepli olmalı, edepsizce söz ve yazılar edebiyat olamaz.(Edebiyatta vardır Devamını Oku

 • İBAH: İtibar etmek, ehemmiyet vermek. Hürmet etmek. Devamını Oku

 • BAHÎ: şehvete dâir. şehvetle ilgili. Devamını Oku

 • İBAHÎ: Herşeyi mübah sayan. Devamını Oku

 • BAHŞİŞ: f. Lütfedip verilen para. Fazladan, iyilik olsun diye verilen. İhsan. Hediye, mükâfat. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar