AYNİYYAT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

AYNİYYAT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

AYNİYYAT: (Ayniyye. C.) Kullanılmaya veya harcanmaya elverişli olup taşınabilen ve para eden şeyler.

AYNİYYAT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MUKTEZİYYAT: İktiza eden şeyler. Gerekli olan ve icab eden şeyler. Devamını Oku

 • AYNİYYE: Göz hastalıkları kliniği. * Pahada ağır olan ve taşınabilen şeyler. Devamını Oku

 • CÜZ’İYYAT: Cüz’î olan şeyler. Ufak tefek şeyler. Mânası düşünüldüğünde zihinde ortaklık kabul etmeyen şeyler. Mânası başka şeylere şâmil olmayanlar. Devamını Oku

 • SINAİYYAT: (Sınâi. C.) Sanatla ilgili olan şeyler. * İnsan yapısı şeyler. Devamını Oku

 • MER’İYYAT: (Mer’î. C.) Gözle görülen şeyler. Devamını Oku

 • DENİYYAT: (Denâya) (Denî. C.) Ahlâksızlıklar, aşağılık şeyler. Devamını Oku

 • HAVAİYYAT: Havâi şeyler ve sözler. Devamını Oku

 • HAFİYYAT: Gizli şeyler. Gizlilikler. Devamını Oku

 • CELİYYAT: (Celi. C.) Aşikâr, açık, aleni, meydandaki şeyler. Devamını Oku

 • İTTİFAKİYYAT: Tesadüfle olan şeyler. Devamını Oku

 • KIYEMİYYAT: (Kıyemî. C.) Değerli nesneler, az bulunan pahalı şeyler. Devamını Oku

 • İNDİYYAT: (İndî. C.) Birinin kendince uydurduğu şeyler. Bir kimsenin kendi görüş ve inanışına göre söylediği sözleri. Devamını Oku

 • HADSİYYAT: Mümkün olan şeyler. Olması ihtimali olan nesneler. Mümkinat. Devamını Oku

 • HADSİYYAT: Mümkün olan şeyler. Olması ihtimali olan nesneler. Mümkinat. Devamını Oku

 • AKLİYYAT: Müşahedeye ve tecrübeye girmeyen ve sadece akıl ile düşünülen şeyler ve hususlar. Nazarî meseleler. (Bak: Mücerredât, Ma’kulat)(Arkadaş! Kalb ile ruhun hastalığı nisbetinde felsefe ilimlerine meyil ve muhabbet ziyade olur. O hastalık marazı da, ulum-u akliyeye tevaggul etmek nisbetindedir. Demek mânevî olan hastalıklar, insanlarıaklî ilimlere teşvik ve sevkeder. Ve akliyat ile iştigal eden, emraz-ı kalbiyeye Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar