ÂYÂT-I MUHKEMÂT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ÂYÂT-I MUHKEMÂT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ÂYÂT-I MUHKEMÂT: Manası kat'i ve açık olan Kur'an âyetleri.

ÂYÂT-I MUHKEMÂT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ÂYÂT-I MUHKEMÂT: Manası kat’i ve açık olan Kur’an âyetleri. Devamını Oku

 • İTKAN-I MUHKEM: Bütün açıklığıyla bilerek sağlam yapmak.(…Ve şu kâinatta bir itkan-ı muhkem, bir insicam-ı ahkem görünüyor. Mâdem şu biçare, perişan küremiz, sergerdan zeminimiz bu kadar hadd ü hesaba gelmez zevil-hayat ile, zevil-ervah ile ve zevil-idrak ile dolmuştur. Elbette sâdık bir hads ile ve kat’i bir yakîn ile hükmolunur ki: Şu kusûr-u semaviye ve şu bürûc-u Devamını Oku

 • MUHKEM: Sağlam. Metin. Sıkı sıkıya. Kuvvetli. Tahkim edilmiş. Sağlamlaştırılmış. * Fık: Tefsir edilenlerden daha kuvvetli olan söz. İhtimalli olmayan söz. Devamını Oku

 • ÂYÂT-I KUR’ÂNİYE: Kur’ânın âyetleri. Devamını Oku

 • MUHKEM KAZİYE: Huk: Kat’i ve sağlam bozulmaz hüküm. Mahkemenin en sonunda vermiş olduğu kararlar. Temyiz mahkemesince tetkik ve tasdik edildikten so a veyahut temyiz müddeti geçen bir mahkeme kararının, mevzuunu teşkil eden hâdise hakkında, kat’i bir karine ve delil ve kanunen değişmez bir hüküm olarak kabul edilmesi. (Bak: Kaziye-i muhkeme) Devamını Oku

 • NAZM: Sıra, tertib. * Kafiyeli, vezinli, söz, şiir. * Dizili olan şey. * Kur’an âyetleri. Devamını Oku

 • NAZM: Sıra, tertib. * Kafiyeli, vezinli, söz, şiir. * Dizili olan şey. * Kur’an âyetleri. Devamını Oku

 • TE’KİD-İ MANEVÎ: Söylenişi başka, manası müşterek olan. Devamını Oku

 • NEBİT: Muhkem, sağlam, katı. Devamını Oku

 • KESE: Kısa yol, kestirme yol. * Mc: Mali iktidar, servet. (Para kesesi manasında olan kelime için Bak: Kise) Devamını Oku

 • MUKANTAR(A): (Kantara. dan) Kemer şeklinde olan köprü. * Birbiri üstüne yığılmış çok şey. * Muhkem. Devamını Oku

 • SİBKAN: Bitlis veya Van vilâyetleri civarında bir aşiret adıdır. Devamını Oku

 • URVET-ÜL VÜSKA: Sağlam kulp. Metin ve muhkem olan tutulacak şey. * İslâmiyet. * Kur’an-ı Kerim. Devamını Oku

 • ŞİFAHİYÂT: Ağızdan söylenilen, şifahî olan, sözlü ifadeler. Devamını Oku

 • HİBEK: (C.: Hubük) Rüzgârın lâtif estiği zaman denizde veya kumda meydana getirdiği yol yol kırıntılar ve dalgacıklar. Saçların kıvırcıklığından hâsıl olan dalgalanmalar. Kelimenin aslı olan “habk” sıkı bağlayıp muhkem kılmak; ve kumaşı sıkı, sağlam ve üzerinde san’at eseri zahir olacak vecihle güzel bir zemin üzere dokumak mânasına gelir. (E.T.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar