ÂYÂT-I KİBRİYÂ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ÂYÂT-I KİBRİYÂ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ÂYÂT-I KİBRİYÂ: Allah'ın kibriyasını ve büyüklüğünü gösteren âyetler, deliller ve eserler.

ÂYÂT-I KİBRİYÂ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ÂYÂT: (Âyet. C.) Âyetler. * Cenab-ı Hakk’ın sıfât ve kudreti hakkında görülen âşikâr deliller, bürhanlar. * Menziller. Mekânlar. Devamını Oku

 • HÖYÜK: Kazıldığında içinden eski eserler çıkan alçakça toprak tepe. Devamını Oku

 • ÂYÂT-I NÂSİH: Sâbık olan şer’i hükmün kaldırıldığını beyan eden âyetler. (Bak: Nesh) Devamını Oku

 • DELAİL-İ ÂFÂKİYE: Afaka âit deliller. Kâinattaki deliller. Devamını Oku

 • ÂYÂT-I MENSUHA: Sâbık olan, geçmişte olan hükümleri beyân eden âyetler. Devamını Oku

 • ÂYÂT-I MENSUHA: Sâbık olan, geçmişte olan hükümleri beyân eden âyetler. Devamını Oku

 • ÂYÂT-I TEKVİNİYE: Tekvinî âyetler. (Bak: Tekvin) Devamını Oku

 • DUR-NÜMA(Y): f. Uzağı gösteren. Devamını Oku

 • ŞEKUR: Çok şükreden. Allahın (C.C.) lütuflarına karşı pek fazla memnuniyetini, sevincini gösteren. Az şükredene dahi çok nimet veren Allah (C.C.). (Bak: şükr) Devamını Oku

 • ÜMMEHAT: (Ümm. C.) Analar. * Esaslar, asıllar. * İslâmî ana eserler. Me’haz olabilecek kıymetli ilmî eserler. Devamını Oku

 • DELAİL-İ ZÂHİRİYE: Açık olarak zâhirde görünen deliller. Maddi deliller. Devamını Oku

 • DELAİL-İ AKLİYE: Aklı ile bulunan deliller. Akla âid deliller. Devamını Oku

 • MUHKEMAT-I KUR’ANİYYE: Mânası açık ve te’vile ihtiyacı olmayan âyetler. Başka bir mânaya ihtimali olmayıp sarih emir ve nehiyleri müştemil olan âyetler. Bu âyetler mensuh veya anlaşılmayan şekilde müteşabih ve muhtemel olmayıp muhkem ve mübeyyin olmakla aslâ te’vile muhtaç olmazlar. Bâzı şeylerin haram olması veya enbiya kıssaları (Ekasis-i enbiya) gibi. Devamını Oku

 • ARŞ-I EHADİYET: Allahın ehadiyet tecellisinin arşı ve âlemi. Allahın, ehadiyet tecellisini gösteren âlem. Devamını Oku

 • KİBRİYA: Azamet. Cenab-ı Allah’ın azameti ve kudreti, her cihetle büyüklüğü. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar