ÂYÂT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ÂYÂT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ÂYÂT: (Âyet. C.) Âyetler. * Cenab-ı Hakk'ın sıfât ve kudreti hakkında görülen âşikâr deliller, bürhanlar. * Menziller. Mekânlar.

ÂYÂT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ÂYÂT-I KİBRİYÂ: Allah’ın kibriyasını ve büyüklüğünü gösteren âyetler, deliller ve eserler. Devamını Oku

 • TERAKKİYÂT: (Terakki. C.) Terakkiler. Yükselişler. İlerlemeler.( $ Hazret-i Âdem Aleyhisselâm’ın dâva-yı hilâfet-i kübrâda mu’cize-i kübrâsı, talim-i esmâdır” diyor. İşte sair enbiyanın mu’cizeleri, birer hususi hârika-i beşeriyeye remzettiği gibi, bütün enbiyanın pederi ve divan-ı nübüvvetin fatihası olan Hazret-i Âdem Aleyhisselâm’ın mu’cizesi umum kemâlât ve terakkiyat-ı beşeriyenin nihayetlerine ve en ileri hedeflerine sarahate yakın işaret ediyor. Cenab-ı Devamını Oku

 • TERAKKİYÂT: (Terakki. C.) Terakkiler. Yükselişler. İlerlemeler.( $ Hazret-i Âdem Aleyhisselâm’ın dâva-yı hilâfet-i kübrâda mu’cize-i kübrâsı, talim-i esmâdır” diyor. İşte sair enbiyanın mu’cizeleri, birer hususi hârika-i beşeriyeye remzettiği gibi, bütün enbiyanın pederi ve divan-ı nübüvvetin fatihası olan Hazret-i Âdem Aleyhisselâm’ın mu’cizesi umum kemâlât ve terakkiyat-ı beşeriyenin nihayetlerine ve en ileri hedeflerine sarahate yakın işaret ediyor. Cenab-ı Devamını Oku

 • YEDULLAH: Cenab-ı Hakk’ın kudreti, yardımı. Devamını Oku

 • YÂVER-İ EKREM: Cenab-ı Hakk’ın emrinde çalışan en makbul yâver, en kerim olan Hazret-i Muhammed. (A.S.M.) Devamını Oku

 • YÂVER-İ EKREM: Cenab-ı Hakk’ın emrinde çalışan en makbul yâver, en kerim olan Hazret-i Muhammed. (A.S.M.) Devamını Oku

 • KUDRET-İ KÜLLİYE: Cenab-ı Hakk’ın küllî ve mutlak olan kudreti. Devamını Oku

 • BERAHİN-İ KAVİYYE: Sağlam deliller, kuvvetli bürhanlar. Devamını Oku

 • AŞK-I LÂHÛTÎ: Cenab-ı Hakk’a olan sevgi ve muhabbet. Aşk-ı İlâhî, aşk-ı hakikî, aşk-ı mânevî gibi tâbirler Cenab-ı Vacib-ül Vücud’a dâir şiddetli muhabbet ve sevgiyi ifâde eder. Devamını Oku

 • BERAHİN: (Bürhan. C.) Deliller. Şâhidler. Bürhanlar. Devamını Oku

 • BERAHİN-İ KATIA: Şeksiz ve şüphesiz olan kat’i deliller, bürhanlar. Devamını Oku

 • ASÂ-YI MUSÂ: Hz. Mûsânın (A.S.) Asâsı. * Kafir sihirbâzları Cenab-ı Hakkın izniyle mağlub eden ve taşa vurduğunda hemen Cenab-ı Hakkın izni ile su çıkaran Hz. Mûsânın (A.S.) mucizeli değneği. Bu mucizeye teşbih olarak, her bir zerrede ve her şeyde Allahın (C.C.) varlığını, birliğini ve kudsi sıfatlarını isbat ederek imân âb-ı hayatını gösteren ve bununla kâfirleri Devamını Oku

 • ÂYÂT-I NÂSİH: Sâbık olan şer’i hükmün kaldırıldığını beyan eden âyetler. (Bak: Nesh) Devamını Oku

 • BASAİR: (Basiret. C.) Basiretler. İbretli görüşler. Deliller. İbretler. Hüccet ve bürhanlar. Gözler. * Kalb duyguları. Devamını Oku

 • İNZAL-İ KÜTÜB: Cenab-ı Hakk’ın vahiy ile peygamberlere kitab göndermesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar