A’VEZ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

A’VEZ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

A'VEZ: Mânâsı anlaşılmayan şey. * Anlaşılması zor olan şiir.

A’VEZ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KARİNE: Bilinmeyen bir şeyin anlaşılmasına yarayan ip ucu. Anlaşılması zor olan hususun hak ve hakikatına dâir cüz’i delil olan şey. İşaret. Devamını Oku

 • TILSIM-I MÜŞKİLKÜŞÂ: Açılması ve anlaşılması zor olan İlâhî gizli mânaları, hakikatları açan tılsım. Devamını Oku

 • NÜKTE: İnce mânalı söz, idraki ve anlaşılması nezâket ve zarifliğe dayanan nazik husus. İbarenin asıl mânasından başka olan nazik ve lâtif mânâ, dikkatle anlaşılabilen ince mânâ. * Yere ağaçla vurup eser bırakmak. Devamını Oku

 • DAKAİK: (Dakayık) (Dakik. C.) İncelikler. Anlaşılması çok dikkat isteyen incelikler. Çok ince. Anlaşılması dikkat isteyen keyfiyetler. Devamını Oku

 • MÜBHEM-ÜL MEÂL: Mânâsı ve meâli anlaşılmayan. Devamını Oku

 • KERAHET: İğrenme, iğrençlik, mekruh oluş. İslâmiyetçe iyi sayılmayan şey. * İstenmiyerek, zorla. *Fık: Şer’an yapılmaması sevablı ve hayırlı olan bir şeyin terk edilmeyip yapılması. (Bak: Mekruh) Devamını Oku

 • MUĞLAKAT: (Muğlak. C.) Kapalı ve anlaşılması zor olan şeyler. Devamını Oku

 • GAMIZ: Anlaşılmaz, anlaşılması güç. * Kapalı ve karışık söz. * Çukur yer. * Zayıf kişi. Devamını Oku

 • HASHASE: Anlaşılmayan ses. * Hınzır avazı. Devamını Oku

 • TILSIM-I MUĞLAK: Anlaşılması zor, kapalı gizli şey. * Açılması müşkül olan tılsım, kapalı ve gizli haber. Devamını Oku

 • EGLAK: (Galak. C.) Kilitler, kilitli şeyler. Mc: Anlaşılması zor olan ifadeler. Devamını Oku

 • DAKAİK-AŞİNA: f. İlmî incelikleri bilen, anlaşılması ve tefhimi müşkül, yüksek ve ince ilmî mes’elelere vâkıf olan. Devamını Oku

 • GAMIZA: Kolay anlaşılmayan ince mes’ele. Derin. * Mâruf ve mütebeyyin olmayan hesab. Devamını Oku

 • MUSTALAH: Istılahlı. Garib ve az kullanılır kelime ve terimlerle dolu olup pek anlaşılmayan. Devamını Oku

 • MÜSAGSAG: Konuştuğu zaman dişleri ağzından hareket edip ızdırap çektiğinden sözü anlaşılmayan kimse. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar