AVAKIB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

AVAKIB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

AVAKIB: (Akibet. C.) Encamlar. Akibetler. Sonlar.

AVAKIB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • AVAKIB-I UMUR: İşlerin neticesi. Devamını Oku

 • AVAKIB-I AHVÂL: Durumların neticesi, hâllerin sonu. Devamını Oku

 • ENDİŞ: Düşünen, mülâhaza eden, ölçülü davranan mânasında sıfat terkiblerinde kullanılır. Meselâ: Akibet-endiş $ : Her işin sonunu düşünen. Devamını Oku

 • HAVATÎM: (Hatime. C.) Sonlar, nihayetler. Devamını Oku

 • EVAHİR: Ahirler, ayın son günleri, sonlar. Devamını Oku

 • GÂNE: f. Bazı sayıların sonlarına eklenerek “lik” halinde sıfatlar yapılır. (Meselâ: Cihâr-gâne: f. Dörtlük.) Devamını Oku

 • ERZEL-İ ÖMR: İhtiyarlığın sonları, bunaklık günleri. Devamını Oku

 • EVVELÎN Ü ÂHİRÎN: İlkler ve sonlar. Evvelkiler ve so akiler. Devamını Oku

 • EGVAR: (Gavr. C.) Dipler, çukurlar, kuyular. Sonlar, uçlar. Devamını Oku

 • EDBAR: (Dübür ve Dübr. C.) Ard ve arka taraflar. Herhangi bir şeyin sonları ve akibetleri. Devamını Oku

 • TACBEYT: Edb: Bir kasidenin sonlarında nazmedenin ismi bulunan beyit. Devamını Oku

 • ESCA’: (Sec’. C.) Edb: Nesirde fıkra sonlarının kafiye tarzında olan uygunlukları, vezinli nesirler. Devamını Oku

 • KAFİYE: Tâbi olan şey. * Herşeyin son tarafı. *Edb: Manzum yazılan satırların ses bakımından sonlarının aynı olması. (Yaman, duman, saman… gibi.) Devamını Oku

 • KAFİYE: Tâbi olan şey. * Herşeyin son tarafı. *Edb: Manzum yazılan satırların ses bakımından sonlarının aynı olması. (Yaman, duman, saman… gibi.) Devamını Oku

 • BAYRAMİYYE: Hacı Bayram-ı Veli tarafından 14. yüzyılın sonlarında Ankara’da kurulan bir tarikattır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar