ASLEM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ASLEM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ASLEM: Kulağı kesik olan, kesik kulaklı.

ASLEM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ASLEM: Kulağı kesik olan, kesik kulaklı. Devamını Oku

 • ESEKK: Tavşan. * Kulağı kesik olan. * Küçük kulaklı. * Kulağı işitmeyen. Sağır. Devamını Oku

 • ECDA’: Burnu kesik olan kimse. * Kulağı, eli ve dudağı kesik kimse. Devamını Oku

 • ECDA’: Burnu kesik olan kimse. * Kulağı, eli ve dudağı kesik kimse. Devamını Oku

 • KASVA: Kulağının dörtte biri kesik olan koyun veya deve. Devamını Oku

 • CEZMA: Kulağı kesik koyun. * Kulağı delik koyun. Devamını Oku

 • ZENİM: Soyu bozuk, soysuz. Aslında o kavimden olmayıp so adan ona katılan kimse. * Aşağılık.(Zenim, Zeneme’den müştaktır. Zeneme, keçinin, koyunun boynunda, kulağı dibinde derisinden küpe gibi yumrucuklara yahut kulağı delinip de ucundan muallâk bırakılan sarkıntıya denir ve bu, her tarafa sallanır durur. Lisanımızda o koyun veya keçiye küpeli denildiği gibi, Arapçada ise zenim denilir. Mecazen: Devamını Oku

 • AHRAB: Kulağı kesik. * Kulaktaki küpe deliği. Devamını Oku

 • AHREM: Burnu kesik olan. Kesik burunlu. * Edb: Rübai vezinlerinden “Mef’ulü” ile başlıyan oniki şekilden herbiri. * Tıb: Omuz ucu. Devamını Oku

 • SÜFTE-GUŞ: f. Kulağı delinmiş olan. Kulağı delik. Devamını Oku

 • BÜHRE: Geniş yer, büyük mekân. * Kesik kesik soluyuş. * Dere içindeki sazlık ve çayırlık. Devamını Oku

 • SEBK-İ MEFSUL: Edb: Ayrı ayrı, kesik kesik yazma tarzı. Devamını Oku

 • HURUF-UL MUKATTAA: Gr: Kur’an-ı Kerim’de sure başlarında bulunan, kesik kesik, ikisi üçü birleşik veya tek başına yazılı hafler. Elif Lâm Mim, Yâ Sin, Elif Lâm Râ… gibi. Bunlar İlahî birer şifre olup, mânalarını anlayanlar Resul-ü Ekrem (A.S.M.) ve O’nun vârisleridir. Devamını Oku

 • ECZEM: (Cüzâm. dan) Cüzamlı, miskinlik illetine uğramış olan. * Parmakları veya eli kesik olan adam. Devamını Oku

 • NEVATIR: Kirişi kesik olan yay. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar