A’SEM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

A’SEM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

A'SEM: Eli bileğinden kurumuş kimse.

A’SEM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KEV’A: Eli bileğinden eğri olan kadın. (Müz: Ekvâ) Devamını Oku

 • AŞEBE: Zayıflığından gövdesi kurumuş olan yaşlı kimse. * Büyük azı dişi. * Küçük adam. Devamını Oku

 • MENZUF: Susuzluktan dolayı dili kurumuş kimse. * Kan kaybından dolayı dermansız ve güçsüz kalmış olan insan. Devamını Oku

 • KASDÎ: İstiyerek, kastederek, niyetle ve bile bile yapılan. Devamını Oku

 • TAAMMÜDEN: Evvelden hazırlanarak. Kastederek. Bile bile. Devamını Oku

 • MAHSUSEN: Ayrıca, bile bile, mahsus olarak. Devamını Oku

 • AMDEN: Kasten, bile bile. İsteyerek. Devamını Oku

 • BİL-İLTİZAM: Bile bile. Bir şeyi doğru ve lüzumlu görüp taraftar olmakla. Devamını Oku

 • KASD: Bir işi bile bile yapmak. * İsteyerek. Niyet ederek. * Niyet. Tasavvur. * İstikamet. Yolu doğru olmak. Devamını Oku

 • KATL-İ AMD: Huk: Kasden ve bile bile öldürme. Devamını Oku

 • KASDEN: Bile bile, isteyerek. Devamını Oku

 • CAHD: Bile bile inkâr etme. Devamını Oku

 • RESMEN: Devlet namına, resmî olarak, devlet tarafından. * Kat’i olarak anlaşıldığına göre. * İsteye isteye. Bile bile. * Görünüşte, âdet yerini bulsun diye. Nezaket icabı olarak. Devamını Oku

 • TEKRİR: Tekrar etme, bir daha yapma, söyleme, tekrarlama. * Edb: Sözün tesirini kuvvetlendirmek için bir sözü bile bile tekrar etme san’atı. * Tecvidde: Harf okunduğu zaman dilin sürçmesine denir. Râ harfine âid olan bir sıfattır. Buna mükerrir harfi de denir. Devamını Oku

 • MÜSAGSAG: Konuştuğu zaman dişleri ağzından hareket edip ızdırap çektiğinden sözü anlaşılmayan kimse. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar