ARZ-I RUM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ARZ-I RUM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ARZ-I RUM: (Erzurum) Rum memleketi. Şimdiki Anadolu. Anadolunun şarkındaki bir vilâyet adı.

ARZ-I RUM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • DİYAR-I RUM: f. Eskiden Osmanlı ülkesindeki Anadolu. Devamını Oku

 • RUM: Anadolu. * Osmanlı Devleti ve Arabistan hârici yerler. * Romalı. Devamını Oku

 • EHL-İ RUM: f. Osmanlı. Eskiden Anadolu’da yaşayanların bir ismi. Çünkü: Osmanlılar Romalıların (Rumların) çok bulunduğu memleketlerini fethedip yerleştiler. Devamını Oku

 • HEY’ET-İ TEMSİLİYE: Temsil hey’eti. * Tar: Erzurum Kongresinde Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ismini alan cemiyetin nizamnamesi iktizasınca seçilen şahıslardan teşekkül etmiş olan hey’et. (6 Ağustos 1919) Devamını Oku

 • NEF’Î: Menfaat ile alâkalı, faydacı. * Sihâm-ı Kaza nâmındaki hicivli şiirleri ile meşhur Erzurum – Hasankale’li olup İstanbul’da yaşamış bir şâirin adıdır. 1634’de 4. Murad devrinde bir hicviyesinden dolayı boğdurulup denize atılmıştır. Devamını Oku

 • RUMİ: Rumelinden olan, Anadolulu olan. * Rum. Türkiye’de yaşayan Yunanlı. Devamını Oku

 • MEŞRUM: Yarılmış. Devamını Oku

 • BAHR-İ RUM: (Bahr-i Sefid) Akdeniz. Devamını Oku

 • CÜRUM: Sıcak, çukur yer. Devamını Oku

 • ATEŞ-İ RUMÎ: Eskiden kullanılan bir silâh çeşitidir. Kara ve deniz muharebelerinde yangın çıkartmak için kullanılırdı. Devamını Oku

 • RUM SURESİ: Kur’an-ı Kerim’in 30. suresidir. Mekkîdir. Devamını Oku

 • MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ: Hi: 672 de Belh’de doğdu. Konya’ya geldi ve yerleşti. Mühim eseri Farsça ve manzum yazdığı Mesnevi’sidir. İkişer mısralı kafiyeli şekilde olduğundan bu isim verilmiştir. Mevlevi Tarikatının piri ve serefrâzıdır. Devamını Oku

 • SENE-İ RUMİYE: Garp Milâdi takvimini yani Efrenci takvimini kabul etmemiş olan Şark Hristiyanları için 14 Ocak tarihinden başlayan ve eskiden 1 Mart tarihinde başlayan Rumi sene. Devamını Oku

 • OSMANLI: Osmanlı Devleti teb’asından olan. * Anadolu Selçuklu Devleti’nin Bizans sınırındaki Beyliğin reisi olan Ertuğrul Bey’in vefatından so a, Mi: 1288’de yerine geçen Osman Beyin kurduğu devlete mensup olan. Devamını Oku

 • MANÇURYA: (Mançu memleketi) Asya’nın kuzeydoğu tarafında büyük bir memleket olup, son zamana kadar kuzeyde Ohurcuk Denizine ve Sahalin Adasını ayıran Tataristan Boğazı’na kadar uzandığı halde; doğudan Japon Deniziyle sınırlanmış iken, so aları kuzey ve kuzeydoğu tarafları Ruslar tarafından zaptedilerek Sibirya’ya katılmıştır. Bir kısmı da Amur ismiyle bir eyalet halinde kalmış ve diğer bir kısmı da Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar