ARZ-I MİNNET Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ARZ-I MİNNET kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ARZ-I MİNNET: Minnet gösterme.

ARZ-I MİNNET ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MİNNETŞİNÂS: (C.: Minnetşinâsân) İyilik tanıyan. Minnet bilir. Devamını Oku

 • MİNNETŞİNÂSÎ: f. İyilik tanıyıcılık, minnet bilirlik. Devamını Oku

 • TAHMİL-İ MİNNET: Birini minnet altında bırakma. Devamını Oku

 • EL-MİNNETÜ LİLLAH: Minnet ancak Allah’ındır. “Ancak Allah’a minnet edilir.” Devamını Oku

 • MİNHAC-ÜS SÜNNET: Sünnet yolu. Sünnet caddesi. Hazret-i Peygamber’in (A.S.M.) gittiği, emrettiği şeriat yolu. Devamını Oku

 • SÜNNET-İ SENİYYE: Hz. Peygamber’in (A.S.M.) sözlerine, emirlerine ve harekâtına dâir en yüksek ve kıymetli hâller, tavırlar, hareket düsturları.(…İşte O Zâtın şefaatı altına girip ve nurundan istifade etmenin ve zulümat-ı berzahiyeden kurtulmanın çaresi: Sünnet-i seniyyeye ittiba’dır. L.) Devamını Oku

 • MUKÎM-ÜS SÜNNET: Hz. Muhammed’in (A.S.M.) Tevrat ve Zebur’daki ismi, sünnet ikame eden. Devamını Oku

 • MİNNETKEŞ: (C.: Minnetkeşân) f. Minnet altında bulunan. Minnet çeken. Devamını Oku

 • MİNNETKEŞÂN: (Minnetkeş. C.) Minnet altında bulunanlar, minnet çekenler. Devamını Oku

 • MİKAT SÜNNETİ: Hacca niyet edenin ihrama girmesi. Devamını Oku

 • MİNNET: İyiliğe karşı duyulan şükür hissi. * Birisine iyilik etmek. * Yapılan iyilikleri sayarak başa kakmak. Devamını Oku

 • SÜNNET-İ MÜEKKEDE: Peygamberin (A.S.M.) devam edip pek az terk buyurmuş olduğu sünnettir. Devamını Oku

 • SÜNNET-İ GAYR-I MÜEKKEDE: Peygamber’in (A.S.M.) ibadet maksadıyla ara-sıra yapmış olduğu ameldir. Devamını Oku

 • CÜNNET: Örtü, kadın başörtüsü. * Yağan. * Kalkan. Devamını Oku

 • CİNNET: Delilik. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar