ARSA-İ ÂLEM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ARSA-İ ÂLEM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ARSA-İ ÂLEM: Alem arsası, dünya meydanı.

ARSA-İ ÂLEM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ARSA-İ KÂR-ZÂR: Muharebe alanı, savaş meydanı. Devamını Oku

 • ARSA: (C: Arasât) Bina yapılacak boş arazi parçası. Üzerindeki binası yıkılmış veya yapıya tahsis olunmuş yer. Devamını Oku

 • MEYDAN: Arsa. * Geniş yer. * Etrafı çevrilmiş, üstü açık geniş yer. Devamını Oku

 • MEYDAN-I HARB: Savaş meydanı, muhârebe alanı, harp meydanı. Devamını Oku

 • MUKADDEME-İ İSTİSNAİYE: Man: İçinde istisnâ edatı olan evvelki kaziye. “Eğer güneş doğarsa gündüz olacak. Güneş doğmuştur.” kaziyelerinde: “Eğer güneş doğarsa” kaziyesi Mukaddeme-i istisnâiyedir. Devamını Oku

 • ALEM-İ ZÂTÎ: Zata âit isim, zatına âit işâret, zâtına mahsus alâmet, delil.(Evet, Zât-ı Akdes’in alem-i zâtîsi ve en âzamî ismi olan Lafzullahtan so a en âzam ismi olan Rahman, rızka bakar. Ve rızıktaki şükür ile ona yetişilir. Hem Rahman’ın en zâhir mânası, Rezzak’tır. M.) Devamını Oku

 • HODRİ MEYDAN: “Kendine güvenen meydana çıksın!” mânâsında meydan okuma, kafa tutma. Devamını Oku

 • MEYDAN-I İMTİHAN-I İNS Ü CÂN: İnsan ve cinlerin imtihan meydanı, yani dünya. Devamını Oku

 • MEYDAN-I HAŞİR: Haşir meydanı. Haşrin yeri.(Sual: Meydan-ı Haşir nerededir?Elcevab: $ Hâlik-ı Hakîm’in herşeyde gösterdiği hikmet-i âliye, hatta tek küçük bir şey’e, çok büyük hikmetleri takmasiyle tasrih derecesinde işaret ediyor ki: Küre-i Arz; serseriyane, bâd-ı heva azim bir dâireyi çizmiyor.. belki mühim bir şey etrafında dönüyor ve meydan-ı ekberin daire-i muhitasını çiziyor, gösteriyor. Ve bir meşher-i Devamını Oku

 • MEŞHER-İ A’ZAM: Büyük teşhir yeri. Ahiret meydanı. Haşir meydanı. Devamını Oku

 • MERERE: (C: Merirât) Sert bükülmüş kıvrık ip. * Arsa. Devamını Oku

 • MEN LEM YEZUK LEM YEDRİ: Tatmayan bilemez. Kim ki tatmamış; o, tadını bilemez. Devamını Oku

 • İ’LA-YI KELİMETULLAH: Allah kelâmının, İslâmiyetin ulviyetini ve hakikatlarının kıymetini bildirmek ve yaymak. Hakaik-ı Kur’âniye ve imâniyenin neşir ve tâmimine cehd ile çalışmak.(Bu zamanda her bir mü’min i’lâ-yı Kelimetullah ile mükelleftir. H.)(Eskiden beri i’lâ-yı Kelimetullah ve beka-yı istiklâliyet-i İslâm için farz-ı kifâye-i cihadı deruhde ile, kendini yek-vücud olan Alem-i İslâma fedaya vazifedâr ve hilâfete bayrakdar görmüş Devamını Oku

 • İCARE-İ AKAR: Ev, dükkân, arsa gibi yerlerin kirası. Devamını Oku

 • ZAY’A: (C: Zıyâ’) Geliri olan bina. * Tarla. Çiftlik. * Binasız arsa. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar