ARİZ VE AMİK Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ARİZ VE AMİK kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ARİZ VE AMİK: Enine ve boyuna, genişliğine ve derinliğine, tafsilâtlı şekilde.

ARİZ VE AMİK ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İNBİSAT: Genişleme. Yayılma. * Açık yüzlü olma. Şâd, mesrur ve mahzuz olma. * Gönül açıklığı. Kalb ferahlığı. * Fiz: Sıcaklığın etkisiyle madenî cisimlerin enine, boyuna büyüyüp uzaması. Genleşme. Devamını Oku

 • ARZÎ: Genişliğine ait. Bir yerin enine ait. Devamını Oku

 • ARZAN: Enine, genişliğine. Devamını Oku

 • ARZANÎ: Enine, genişliğine olarak. Devamını Oku

 • MUFASSAL: Tafsilli, tafsilâtlı, izahlı. Geniş mâlumatlı, kısımlara ayrılıp anlatılmış. Devamını Oku

 • BU’D: (C.: Eb’ad) Uzaklık. Baid olma. * Aralık. * Geo: Bir cismin uzunluk, genişlik ve derinliği. Devamını Oku

 • MUFASSALAN: Geniş, izahlı olarak. Tafsilâtlıca. Kısımlara ayrılıp anlatılmış olan. Devamını Oku

 • GAMR: Derinlik, suyun derinliği. Çok su, büyük deniz. * Uzun, geniş libas. * Cehalet, gaflet. * Şiddet. Devamını Oku

 • GAMR: Derinlik, suyun derinliği. Çok su, büyük deniz. * Uzun, geniş libas. * Cehalet, gaflet. * Şiddet. Devamını Oku

 • CİSİM: (Cism) Varlığı bilinen, hayyiz olan, mekânı, ciheti, uzunluğu, genişliği ve derinliği olan şey. Devamını Oku

 • CİSİM: (Cism) Varlığı bilinen, hayyiz olan, mekânı, ciheti, uzunluğu, genişliği ve derinliği olan şey. Devamını Oku

 • HELVA-HANE: f. İçinde helva pişirilen genişçe ve derinliği az tencere. * Tar: Saray için her türlü tatlı yiyeceklerin yapılmasına yarayan saray mutfağının bir bölümü. Devamını Oku

 • TEFEKKÜR: Fikretmek. Düşünmek. Fikri harekete getirmek.(Tefekkür, gafleti izale eder. Dikkat, teemmül; evham zulümâtını dağıtıyor. Lâkin nefsinde, bâtınında, hususi ahvâlinde tefekkür ettiğin zaman derinden derine tafsilât ile tetkikat yap. Fakat afâkî, haricî, umumî ahvalâta teemmül ettiğin vakit sathî, icmalî düşün, tafsilâta geçme. Çünkü icmalde, fezlekede olan kıymet ve güzellik, tafsilâtında yoktur. Hem de âfâkî tefekkür, dipsiz Devamını Oku

 • NÂZİKÂNE: f. Nazik kimseye yakışır şekilde, kibarlıkla, terbiyelice. Devamını Oku

 • HAZAMA’: Kulağı enine yarılmış keçi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar