ARÂZİ-İ GAMİRE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ARÂZİ-İ GAMİRE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ARÂZİ-İ GAMİRE: Huk: Harap, su baskınına uğramış veya içine henüz çift girmemiş yerler.

ARÂZİ-İ GAMİRE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ARÂZİ-İ MEVKUFE: Vakfedilmiş yerler. Bir hayır işine devamlı surette tahsis edilmiş yerler. Devamını Oku

 • METALİ’: Matla’lar. Tulu’ edecek yerler veya zamanlar. Güneş veya benzerinin doğduğu yerler. * Ast: Herhangi bir yıldızın i’tidal-i rebii (Arz’ın güneş etrafındaki gezmesinde, 20 Mart’ta bulunduğu) noktasından geçmek üzere başlangıç kabul edilen daire ile bu yıldızın semavî istiva dairesi üzerindeki ara kesitleri arasında kalan kavis. * Edb: Kaside veya gazelin ilk beyitleri. Devamını Oku

 • GAMİR: Ekilmemiş, terkedilmiş ıssız yer. * Faydalanılmamış şey. * Mamur olmayan harap yer. Devamını Oku

 • ARÂZİ: (Arz. C.) Yerler. Ekilen toprak. Ekilen yerler. Devamını Oku

 • MERACİ’: (Merci. C.) Rücu edilecek ve dönülecek yerler. * Mürâcaat edilerek başvurulacak kimse veya yerler. Devamını Oku

 • MAHAFİL: (Mahfil. C.) Mahfiller. * Toplantı yerleri. Oturulup görüşülecek yerler. * Büyük câmilerde eskiden hükümdarlara veya müezzinlere ayrılmış ve etrafı parmaklıklarla çevrilmiş olan yerler. Devamını Oku

 • MEAHİZ: (Me’haz. C.) Me’hazler. Bir şeyin çıktığı veya alındığı yerler. Kaynaklar. Devamını Oku

 • TRAJ: Fr. Basılan gazete veya mecmuanın baskı sayısı. Devamını Oku

 • CERF: Ahzetmek, almak. * Yıkmak, harap etmek. * Yerden bel veya kürekle bir şey atmak. Devamını Oku

 • ARÂZİ-İ MUKADDESE: Mukaddes yerler. Kudsi topraklar. Devamını Oku

 • ARÂZİ-İ MEFTÛHA: Huk: Fetih hakkının taalluk ettiği yerler. Devamını Oku

 • ARÂZİ-İ MEMLUKE: Mülkiyet yolu ile tasarruf olunan yerler. (Mülk, timar toprağı). Devamını Oku

 • ARÂZİ-İ MEVKUFE-İ SAHİHA: Huk: Arâzi-i memlükeden şartlarına uygun olarak vakfolunan yerler. Devamını Oku

 • MENABİ’: (Menba’. C.) Kaynaklar. Pınarlar. Nebeân eden yerler. * Her şeyin zâhir olduğu yerler. * Servetlerin çıktığı yerler. Devamını Oku

 • KLİŞE: Fr. Matbaada tipografik baskıda kullanılan kabartma resim veya yazılar çıkarılmış madeni levha. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar