ÂRÂMGÂH-I EBEDÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ÂRÂMGÂH-I EBEDÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ÂRÂMGÂH-I EBEDÎ: Ebedi olarak dinlenilecek yer, sonsuz olarak istirahat edilen yer, mezar.

ÂRÂMGÂH-I EBEDÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • EBED-ÜL ÂBİDÎN: Ebediyyen, sonsuz olarak. Devamını Oku

 • EBEDİYYEN: Ebedî olarak, ilel-ebed. * Hiç bir vakit, hiç bir zaman. Devamını Oku

 • EBEDÎ: Sonsuza ve ebediyete âit. Ebediyete dâir ve müteallik.(Kur’ân bize bu âlemin fâni, geçici olduğunu, herşeyin devamlı değiştiğini ve takdir edilen bir zaman sonunda sona erdiğini ve ereceğini belirtiyor. Madde âleminin bir başlangıcı ve sonu olduğunu bundan da anlıyoruz. Kur’ân, bize ebedî âlemin varlığını da haber veriyor, bu dünya hayatının ebediyet âlemine geçiş için bir Devamını Oku

 • EBED: Ebedîlik. Zevalsizlik. Sonu olmamak. (Bak: Beka)Aklın bir hizmetkârı ve tasvircisi olan “kuvve-i hayâliye”ye denilse ki: Sana bir milyon sene ömür ile saltanat-ı dünya verilecek, fakat âhirde mutlaka hiç olacaksın. Tevehhüm aldatmamak, nefis karışmamak şartıyla “Oh” yerine “Ah” diyecek ve teessüf edecek. Demek, en büyük fâni, en küçük bir âlet ve cihazat-ı insaniyeyi doyuramıyor. İşte Devamını Oku

 • EBED-ÜL-ÂBÂD: Tükenmez, ebedî hayat. Sonsuzluk. * Cennet. Devamını Oku

 • EHL-İ EBED: Ebedî olanlar, ebedîler. Devamını Oku

 • NİSYAN-İ EBEDÎ: Ebedî unutma. Devamını Oku

 • TEVEHHÜM-İ EBEDİYET: Ebedî yaşayacağını zannedip Allah’ın emirlerinden ve âhiret için hazırlanmaktan gaflet etmek. Hiç ölmeyecekmiş gibi evhâm ile sâdece bu dünyayı ve dünya menfaatlerini düşünmek.(Dünyada, tevehhüm-ü ebediyet hükmünce gaflet veya dalâlet neticesinde; mevti adem ve firakı ebedî tasavvur ettiğinden, yumuşak döşeğine bedel kabrin toprağını düşünüp gaflet ve dalâlet cihetiyle, Erhamürrâhimîn’in Cennet-i Rahmetini ve Firdevs-i Nimetini Devamını Oku

 • HALİD: (Hulud. dan) Sonsuz, ebedi. Daimi. Devamını Oku

 • BÎ-NİHAYE: f. Sonsuz, nihayetsiz, ebedi, bâki, tükenmez. Devamını Oku

 • İLE-L-EBED: Ebede kadar. Nihayetsiz. Devamını Oku

 • NEFY-İ EBED: Bir daha dönmemek üzere nefyedip sürme. Devamını Oku

 • MÜEBBED: Ebedî. Dâimî. Sonsuz. Ömrün sonuna kadar. Devamını Oku

 • BÎ-HASIL: f. Ebedî, sonsuz, nihayetsiz, bâki. * Verimsiz, faydasız. Devamını Oku

 • ÂRÂM-GÂH: f. Dinlenilecek yer. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar