ANARŞİST Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ANARŞİST kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ANARŞİST: Anarşi taraftarı. Anarşi ve karışıklık çıkaran.

ANARŞİST ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ANARŞİZM: Anarşiyi istiyen tahribci bir nazariye. Anarşistlik. İnsanın insan tarafından idaresi esasına dayanan her türlü devlet, hukuk düzenlerinin adaletsiz, haksız ve zulüm olduğunu iddia eden ve devletsiz, kanunsuz, her insanın kendi başına buyruk yaşıyacağı bir düzensizlik istiyenlerin görüşü. Devamını Oku

 • ANARŞİ: yun. Başıboşluk. Din ve nizam tanımamak. Din ve nizam düşmanlığı. Birden başıboş kalmak. Başta hükümet olmamak. Hükümetinin otoritesi kalmamış olan bir milletin durumu. (Bak: Ye’cüc ve me’cüc)(Bir Müslüman mümkün değil, başka bir dine girip, ya Hiristiyan ve Yahudi, hususan bolşevik gibi olmak… Çünkü; bir İsevi Müslüman olsa, İsâ aleyhisselâmı daha ziyade sever. Bir Musevi Devamını Oku

 • FEVZÂ-YI ÂRÂ: Fikirlerin karmakarışık olması. Fikre ait anarşi. Fikrî anarşi. Devamını Oku

 • FEVZAÎ: Anarşist. Hiç bir din ve nizam tanımayan. * Kargaşalık ve anarşi ile alâkalı. Devamını Oku

 • FAŞİST: Fr. Faşizm taraftarı. Devamını Oku

 • POZİTİVİST: Fr. Fls: Pozitivizm taraftarı. Devamını Oku

 • SOSYALİST: Fr. Sosyalizm taraftarı olan. Devamını Oku

 • REALİST: Fr. Fls: Hakikatçı. Nefs-ül emre uygun düşünen. Realizm taraftarı. Devamını Oku

 • İSTİ’SA’: (İsyan. dan) İsyan etme. Anarşistlik ve zorbalık yapma. Devamını Oku

 • VEYSEL KARANÎ: (Bak: Üveys-el Karanî) Devamını Oku

 • MÜSTENTİC: (Netice. den) Sonuç çıkaran, netice çıkaran, istintac eden. Devamını Oku

 • SİYONİST: (Kudüs’ün eski adı olan Sion. dan) Filistin’de bağımsız bir Yahudi devleti kurmak isteyen. Yahudi fikrinin taraftarı. Bir şeyi Yahudilerin gaye ve menfaatına göre değerlendiren. Yahudilik. * Yahudi dinine giren. Devamını Oku

 • TERÖR: Fr. Yıldırma, tedhiş, korkutma. Anarşi. Devamını Oku

 • MÜSALEMETKÂR: f. Barışçı, sulh taraftarı. Devamını Oku

 • DEMOKRAT: Demokrasi taraftarı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar