ÂMİZE-MUYÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ÂMİZE-MUYÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ÂMİZE-MUYÎ: f. Kır saçlı ve kır sakallı kimse.

ÂMİZE-MUYÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ÂMİZE-MU(Y): f. Saçı sakalı kırlaşmış olan adam. Kır sakallı kimse. Devamını Oku

 • ZİBE’RA: Yaramaz huylu kimse. * Kaba sakallı, yüzü ve kaşı kıllı kimse. * Timsahın dişisi. * Boynuzuyla fili başında götüren canavar. Devamını Oku

 • ŞİRHAR: f. Tar: Acemiliğe alınmayan veya sayısı beşten az olan esirlerden bir kısmı. Pencik kanuni hükümlerine göre esirler: Şirhâr, beççe, gulamçe, gulâm, sakallı ve pir olmak üzere sınıflara ayrılır ve bu tertibe göre vergiye tâbi tutulurdu. Üç yaşına kadar olan çocuklara, süt emen mânâsına gelen şirhâr; üç yaşından sekiz yaşına kadar olanlara, yavru demek olan Devamını Oku

 • RİŞDAR: f. Sakallı. Devamını Oku

 • LİHYEDÂR: f. Sakallı. Devamını Oku

 • İKTİHAN: Kır saçlı ve sakallı olma. Devamını Oku

 • NA’SEL: Erkek sırtlan. * Uzun sakallı bir kimsenin adı. Devamını Oku

 • LİHYANÎ: Uzun ve kaba sakallı olan. Devamını Oku

 • ZAL: İhtiyar. Ak sakallı. * f. İranlı meşhur kuvvet ve pehlivanlık senbolü Rüstemin babasının adı. Devamını Oku

 • Mİ’ZAL: (C: Meâzil) Zayıf ahmak adam. * Silâhsız kimse. * Davarını halktan ayırıp uzak yerlerde otlatan kimse. Devamını Oku

 • MÜTEMADİH: Zararı çok olan kimse. Acele ile yapan, hızlı çalışan kimse. Devamını Oku

 • ABDAL: t. Safdil, ahmak, bön. * Afganistan’da yaşıyan bir Türk kavminin adı, bu kavimden olan kimse. * Anadoludaki bazı göçebelerin adı ve bunlardan olan kimse. * Derviş, ermiş, kalender. Kendini Allah’a adamış. Ona teslim olmuş, bu yolda çile çekmiş kimse. (Bak : Ebdal) Devamını Oku

 • MÜVEKKEL: Vekil tâyin olunmuş olan, vekil edilmiş olan. Bir kimse tarafından işlerini görmek veya kendisini müdafaa ettirmek için vekil edilmiş kimse. Devamını Oku

 • MÜZEKKİ: (Zekâ. dan) Temizleyen, ıslâh eden, tezkiye eden. * Huk: Şâhitleri gizli olarak tezkiye eden kimse. Eskiden hâkimler, şâhit olarak gösterilen kişilerin iyi kimse olup olmadıklarını, şehadetlerinin kabul olunabilip olunamıyacağını icab eden kimselerden sorarlar, haklarında; “İyidir” denilenlerin şehadetlerini kabul ederlerdi. Devamını Oku

 • MİLDEM (MİLDÂM): Çekirdek dövdükleri taş. * Ahmak ve iri vücutlu kimse. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar