AMÎM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

AMÎM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

AMÎM: Herkese mahsus. Umuma âit. * (C.: Umem) Tam, tamam.

AMÎM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HUTEBÂ-İ UMUMÎ: f. Herkese hitâbeden, umuma ders verenler. Devamını Oku

 • BERR: (C.: Ebrâr) Va’dinde sâdık. Sözünde duran. Muhsin. Keremkâr. * Nimetleri herkese, umuma ihsan eden. * Gerçeklik, sıdk. * Susuz, kuru yerler. * Toprak. Yeryüzü, yer. Devamını Oku

 • TEVAFUKAT-I GAYBİYE: Göze görünmeyen ve bizim için gaybi olan tevafuklar. Kur’an veya kıymetli dinî eserlerde, bir kısım kudsi kelimelerin, yazılışlarında İlâhî bir takdir ile, altalta ve yanyana dizilişleri.(Elbette böyle mübarek bir cemaatte ve tevafukat-ı gaybiyeden daha ziyade kuvvetli bir işaret-i gaybiye var ve ben görüyorum fakat herkese ve umuma gösteremiyorum. M.) Devamını Oku

 • İDAB: Herkesi ziyafete davet etme. Sofrası herkese açık olma. * Doğruluğunu ve hak olduğunu herkese bildirme. Devamını Oku

 • TEZKİYE: Tamam etmek. * Boğazlamak. * İhtiyarlamak. * Ref’etmek. (Lügatta zebhetmek, yani boğazlamak mânasınadır. Bu maddenin aslı, lügatta bir tamamlanmak mânasıyla beyan olunuyor. Nitekim ateşin parlamasına “zeku-zekâ-zekâ'” denilir ki, tamam iştial etmektir. Kezâlik fehme “zekâ” denilir ki, tamam-ı fehim demektir. So a sinnin “yaşın” kemâline zekâ denilir ki, şebabın nihayetine gelip tamam olması demektir. İşte Devamını Oku

 • İ’LAN (İLÂN): Belli etmek. Yaymak. Herkese duyurmak. * Gazetelerde veya sokaklarda duvarlara kâğıt yapıştırarak ticari bir iş, bir adres veya başka bir şeyi herkese bildirme. * Açığa vurma, yayma, meydana çıkarma. Devamını Oku

 • TA’MİM: Umumileştirme. Herkese bildirme. Devamını Oku

 • TEŞHİRGÂH-I ENÂM: f. Mahlukatın herkese gösterildiği yer, dünyâ. Devamını Oku

 • İNAYET-İ ŞÂMİLE: f. Herkese ait umumi inayet ve yardım. Devamını Oku

 • HUKUKULLAH: Fık: İbadetler ve İlâhî cezalar, ukubetlerle alâkalı haklar. * Hukukullah umuma taalluk edip, yalnız bir şahsa âid olmayan ahkâm demektir. Bunlar hukuk-u umumiyeden ibarettir. Cenab-ı Hakk’a izafesi, tazim ve ehemmiyetine işaret içindir (T.H.L.)(Nasıl “Hukuk-u Şahsiye” ve bir nevi “Hukukullah” sayılan “Hukuk-u Umumiye” namiyle iki nevi hukuk var. Öyle de: Mesail-i şer’iyede bir kısım mesâil, Devamını Oku

 • AMÂİM: (İmâme. C.) Sarıklar, imâmeler. Devamını Oku

 • MÜVERRİB: Tamam ve çok olan nesne. Devamını Oku

 • MİHVER-İ NEBAT: Kök, gövde ve yaprakların tamamı. Devamını Oku

 • MİS’AR (MİS’ÂR): (C: Mesâir) Uzun. * Ateş küsküsü yapılan ağaç. Ateş karıştırmağa mahsus âlet. Devamını Oku

 • TETMİM: Tamamlama, bitirme. * Edb: Bir şiiri tamam etmek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar