ÂLİ-CENAB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ÂLİ-CENAB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ÂLİ-CENAB: f. İyilik sahibi, yüksek ahlâklı. Cömerd. Büyük zat.

ÂLİ-CENAB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • NEBİL: (Nebile) Akıllı, anlayışlı, zekâ sahibi. * Yüksek meziyet sahibi. Güzel huylu. * Bilgili ve faziletli kimse. Devamını Oku

 • CENAB-I HAKK: Allah. Devamını Oku

 • CENAB: (C.: Ecnibe) Evin etrafı, çevresi. * Cânib. * Nâhiye. Devamını Oku

 • ÂLİ-KADR: Çok takdir edilen. Yüksek değer sahibi. Kadr ü kıymeti yüksek. * Meşhur bir çeşit lale. Devamını Oku

 • TÂK-I MUALLÂ: Yüksek şerefe. Yüksek kubbe. * Yüksek haysiyet ve şeref sahibi. Devamını Oku

 • İNSAN-I KÂMİL: Güzel huy, ahlâk ve yüksek fazilet sahibi olan kimse. Devamını Oku

 • MERDBAZ: f. Merd olmayan. Nâmerd. Sözünde durmayan. Orospu. Devamını Oku

 • KUDRET-İ İLÂHİYE: Allah’ın kudreti.(Cenab-ı Hakk’ın kudret, ilim, iradesi; şemsin ziyâsı gibi bütün mevcudata âmm ve şâmil olup, hiçbir şeyle müvazene edilemez; Arş-ı Azama taalluk ettikleri gibi, zerrelere de taalluk ederler. Cenab-ı Hak, şems ve kameri halkettiği gibi, sineğin gözünü de O halketmiştir. Cenab-ı Hak; kâinatta vaz’ettiği yüksek mizan gibi, hurdebinî hayvanların bağırsaklarında da pek ince Devamını Oku

 • MERDÜMAN: (Merdüm. C.) f. İnsanlar, kişiler, adamlar. Devamını Oku

 • MEVLÂ-YI KERİM: İkram sahibi olan Cenab-ı Hak (C.C.) Devamını Oku

 • HAKÎM-İ MUTLAK: Tam hikmet sahibi olan. Cenab-ı Hak (C.C.) Devamını Oku

 • HAKÎM-İ MUTLAK: Tam hikmet sahibi olan. Cenab-ı Hak (C.C.) Devamını Oku

 • MÜSEMMA-YI AKDES: En kudsî isimlerin sahibi olan Cenab-ı Hak. Devamını Oku

 • AŞK-I LÂHÛTÎ: Cenab-ı Hakk’a olan sevgi ve muhabbet. Aşk-ı İlâhî, aşk-ı hakikî, aşk-ı mânevî gibi tâbirler Cenab-ı Vacib-ül Vücud’a dâir şiddetli muhabbet ve sevgiyi ifâde eder. Devamını Oku

 • MANZAR-I ÂLÂ: En yüksek bakış yeri. Kudsi ve en yüksek manzara. Cennet manzarası, arş-ı azam. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar