ÂLEM-İ SİYASET Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ÂLEM-İ SİYASET kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ÂLEM-İ SİYASET: Siyâset dünyası, siyaset âlemi.

ÂLEM-İ SİYASET ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • SİYASET: Memleket idare etme san’atı. Devlet idare tarzı. * Dünya ve âhirette necatlarına sebeb olacak bir yola, insanları irşad ile beşeriyetin salâhına çalışmak. * Diplomatlık. Politika. * Seyislik, at idare işleriyle uğraşma. (Bak: Hilafet) Devamını Oku

 • HİYASET: Dikmek. Devamını Oku

 • KİYASET: Zeki. * Uyanıklık. Zekâ. Ferâset. Zeyreklik. Devamını Oku

 • RİYASET: Reislik. Bir işi idarede başta bulunmak. Başkanlık. Devamını Oku

 • SİYASÎ: Siyaset icabı olan. * Siyaset adamı. * Politik. Devamını Oku

 • SAYİS: (Siyaset. den) At uşağı, seyis. Koyun güdücü. Devamını Oku

 • SİYASETEN: Siyaset bakımından, siyasî bakımdan. Devamını Oku

 • ÂLEM-İ SÜFLÎ: Süflilerin âlemi. Dünyâ âlemi. Âlem-i şehadet, âlem-i nâsut. (Bak: Nâsut)(Şu kâinata nazar-ı hikmetle bakıldığı vakit, azim bir şecere mânasında görünür. Ve şecerenin nasıl dalları, yaprakları, çiçekleri, meyveleri vardır. Şu şecere-i hilkatin de bir şıkkı olan âlem-i süflinin: Anasır, dalları; nebatat ve eşcar, yaprakları; hayvanat, çiçekleri; insan, meyveleri hükmünde görünür. Sâni-i zülcelâl’in, ağaçlar hakkında Devamını Oku

 • SİYASİYYUN: Politikacılar, siyasetçiler. Devlet idaresine çalışanlar. Devamını Oku

 • SİYAHKÂR: (C.: Siyâhkârân) f. Günah işlemiş, suçlu. Devamını Oku

 • ÂLEM-İ ŞAHADET: Şahâdet âlemi. Bu dünya. Cenâb-ı Hakkın âyetlerine ve emirlerine imân edenlerin, hakka, hakikate şahadette bulundukları ve Allah’a itaat ve ibadetle mükellef oldukları dünya âlemi.(Âlem-i şahadet, avâlim-i guyub üstünde tenteneli bir perdedir. M.) Devamını Oku

 • ÂLEM-İ MENÂM: Uyku âlemi, rüya âlemi. Devamını Oku

 • ÂLEM-İ CEBERUT: Âlem-i azamet ve kudret. (Bununla âlem-i esmâ ve sıfât kasdolunur. Muhakkıkların ekserisine göre bu, âlem-i evsattır. Yâni üstte olan Lâhut âlemi ile altta bulunan melekut âlemi arasındaki âlem. Amiriyyet-i umumiyyeyi muhit olan berzahtır. Ceberut, ibranice “kudret” mânasındadır). Devamını Oku

 • ÂLEM-İ SABAVET: Çocukluk dünyası. Devamını Oku

 • KOSTANTINİYYE: İslâm dünyasında İstanbul için kullanılmış isimlerden biri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar