ALABANDA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ALABANDA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ALABANDA: İtl. Gemilerde dümeni tam sancağa veya iskeleye kırma, yahut geminin bir tarafındaki toplara ateş etme kumandası. * Mc:Şiddetle kınama ve azarlama.

ALABANDA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • RAMPA: Fr. İki geminin birbirine veya bir geminin iskeleye yanaşıp bitişmesi. * Şose veya demiryolundaki yokuş. * Trenin eşya almağa mahsus yanaştığı set. Devamını Oku

 • MİSHELÂN: Geminin iki tarafındaki iki halka. Devamını Oku

 • SİPER-İ SÂİKA: Yıldırımdan korunmak için gemilerle, minarelere ve büyük binalara konan âlet. Paratoner.Gemilerde direklerin şapkalarına konulur ve üzerlerine, bir ucu denize kadar sarkıtılmış bakır tel bağlanır. Direkleriyle teknesi ağaç olmayan gemilerde tel yoktur. Telin gördüğü nakil hizmetini geminin demir kısmı yapar. Minarelerle büyük binaların en yüksek noktalarına konularak sarkıtılan bakır tel, toprağa gömülüdür. Devamını Oku

 • ROTA: Vapur ve gemilerde istikamet yolu. Geminin seyir yolu. Devamını Oku

 • BEL: t. Geminin orta kısmı. * Bedenin ortası. Göğüs ile karnın arası. * Yüksek dağın iki zirvesi arasındaki kavisli kısmı veya alçakça olan geçit ve boğazı. Devamını Oku

 • GÖNDER: Tar: Seferde ordunun ve ileri gelen vezir ve diğer devlet ricalinin atlarına bakmak ve sair zamanlarda ise has ahır ve çayır hizmetlerinde kullanılmak üzere gayr-ı müslimlerden ve hasseten Bulgarlardan tertip edilmiş bir sınıf olan voynukların her mıntıkada iki, üçü ve dördü hakkında kullanılır bir tâbirdir. * Ucuna birşey takılan uzun sopa veya sırık. Kullanış Devamını Oku

 • CUM’A-İ BÂLÂ: (Yukarı Cum’a) Osmanlılar devrinde, Selânik Vilâyetinin Serez sancağındaki bir kaza merkezi. Devamını Oku

 • TAARRUZ: Bir şey veya bir kimse üzerine şiddetle saldırma. Çatma. Düşmana hücum etme. Sataşma. İlişme. Devamını Oku

 • TAARRUZ: Bir şey veya bir kimse üzerine şiddetle saldırma. Çatma. Düşmana hücum etme. Sataşma. İlişme. Devamını Oku

 • ABORDA: İtl. Deniz teknelerinin rıhtıma, iskeleye veya başka bir tekneye yanlamasına yanaşması. Devamını Oku

 • TEHEKKÜM: İstihza. * Tevbih. Şiddetle azarlama. Görünüşte ciddi, hakikatta alaydan ibaret olan eğlenme. * Edb: Tarizin tesirli olan kısmı. Devamını Oku

 • İKZA: Azarlama, sövme, hakaret etme. Devamını Oku

 • ENYAB: Çenenin yan tarafındaki kesici veya azı dişleri. Devamını Oku

 • TEVBİH: Azarlama. Levm etme. Devamını Oku

 • KEVSEL: Geminin kıç tarafı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar