AKSAY Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

AKSAY kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

AKSAY: Çok uzak.

AKSAY ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜSTEB’İD: Uzak farzeden, uzak gören, uzak sayan. Uzaklaşmış. Devamını Oku

 • İSTİB’AD: Uzaklaşma. Uzak görme, ihtimal vermeyiş, olmayacak sanma, akıldan uzak görme. * Yakıştırmayış. Devamını Oku

 • DURA-DUR: f. Uzaktan uzağa. Uzak uzak. Uzun uzadıya. Devamını Oku

 • MENATIK-I BAÎDE: Uzak mıntıkalar. Uzak bölgeler. Devamını Oku

 • EKASİ-İ BİLÂD: Uzak beldeler, en uzak şehirler. Devamını Oku

 • MERAHİL-İ BAÎDE: Uzak konaklar. Uzak menziller. Devamını Oku

 • AKSA-YI GARB: Uzak garp, uzak batı. Devamını Oku

 • TENZİH: Suç ve noksanlıktan uzak saymak. Cenab-ı Hakk’ı (C.C.) her çeşit kusur, noksan, şerik gibi hallerden uzak bilip söylemek. * Kabahati yok olduğu anlaşılmak ve onu ifade etmek. Devamını Oku

 • TENZİH: Suç ve noksanlıktan uzak saymak. Cenab-ı Hakk’ı (C.C.) her çeşit kusur, noksan, şerik gibi hallerden uzak bilip söylemek. * Kabahati yok olduğu anlaşılmak ve onu ifade etmek. Devamını Oku

 • EB’AD: Çok uzak, en uzak, daha uzak. Devamını Oku

 • HEYHAT: Teneffür ve tehassür ifâde eder; “sakın, savul, yazıklar olsun, uzak ol” mânalarına geldiği gibi, daha ziyade; Eyvah, yazık, ne yazık, ne kadar uzak… gibi mânalar için söylenir. Devamını Oku

 • MUKADDES: (Kuds. den) Takdis edilmiş olan. Temiz ve pâk. Noksan ve kusurdan müberra ve uzak olan. Her çeşit noksan, ayıp ve kusurlardan münezzeh ve uzak olan. Kudsi. Devamını Oku

 • TAMİS: Uzak. Devamını Oku

 • BASİTA: Uzak yer. Devamını Oku

 • MESÂFÂT-I BAİDE: Uzak mesafeler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar