AKREN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

AKREN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

AKREN: Kaşı çatık olan adam.

AKREN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ECNEF: Haktan, doğruluktan, adaletten uzaklaşan, ayrılan adam. * Beli eğri, kambur olan adam. Devamını Oku

 • EFRA’: İşi gücü olmayan adam. Boş dolaşan kişi. * Kuruntulu, vesveseli adam. * Başının saçı tamam olan kimse. (Müe: Für’â) Devamını Oku

 • HÂSIL-I BİLMASDAR: Hakiki müessirden hâsıl olan fiildir. Kendi sebeb ve şartlarından meydana gelen şey. Meselâ: Bir şeye vurmak, masdardır; o vurmaktan hâsıl olan ses çıkmak, hâsıl-ı bilmasdır’dır. Tüfek atarak bir adamı öldürmekte tüfek atmak fiili, masdar: adamın ölmesi ve tüfeğin sesi çıkması da hâsıl-ı bilmasdar’dır. Devamını Oku

 • A’NEB: Büyük burunlu adam, burnu iri olan adam. Devamını Oku

 • EFLEC: (Felc. den) Seyrek, sık olmayan diş. Bazıları dökülmüş olan diş. * Geniş omuzlu, kollarının arası açık olan adam. * Nüzul hastalığına tutulmuş olan kimse. Devamını Oku

 • ECLAH: Devenin veya üstü düz olan arabaların üzerlerine yapılan ufak kulübe. * Başı kel olan adam. Devamını Oku

 • MÜNTEMİ: (İntimâ. dan) İlgisi ve ilişiği olan. Yakınlık peydâ eden. * Birinin adamı olan. Devamını Oku

 • ECZEM: (Cüzâm. dan) Cüzamlı, miskinlik illetine uğramış olan. * Parmakları veya eli kesik olan adam. Devamını Oku

 • SELEF: (Self) Eskiden olan. Evvelce bulunmuş olan. * Yerine geçilen. * Önde olmak, ileri geçmek. * Eski adam. Devamını Oku

 • FEYLESOF: Felsefe ile uğraşan, felsefeci. (İlm-i hikmetle meşgul olan mütefennin. Dinle münasebeti olmayan gayr-ı müslim. L.R.) (Bak: Hükemâ)(İ’lem Eyyühel-Aziz! Bir şeyden uzak olan bir kimse, yakın olan adam kadar o şeyi göremez. Ne kadar zeki olursa olsun o şeyin ahvâli hakkında ihtilâfları olduğu zaman yakın olanın sözü muteberdir. Binaenaleyh, avrupa feylesofları, maddiyatta şiddet-i tevaggulden dolayı Devamını Oku

 • BAHİK: Tek gözü kör olan adam. Devamını Oku

 • GİRAN-HAB: f. Uykusu ağır olan adam. Devamını Oku

 • EDSAK: Ağzı büyük olan adam. Devamını Oku

 • EFVAG: Ağzı büyük olan adam. Devamını Oku

 • DEHKEL: Zahmet, meşakkat. * şiddetli ve meşakkatli zaman.DEHKEM Â : Yaşlı adam. İhtiyar adam. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar