AKL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

AKL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

AKL: Sürmek. * Ölmek. * İp ile bağlamak.

AKL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TA’DİYE: Tecavüz ettirmek, geçirmek. * Gr: Bir fiili müteaddi hâle koymak. Meselâ: “Gülmek. den: Güldürmek. Ölmek. den: Öldürmek” gibi. Devamını Oku

 • RECMETMEK: Taşlamak, taşlamak suretiyle öldürmek. * Mc: Aleyhte konuşmak. Devamını Oku

 • SEVK: Önüne katıp sürmek, ileri sürmek. Yollamak, göndermek. * Neticeye bağlamak. Devamını Oku

 • IDHAK: Güldürmek. Güldürülmek. Devamını Oku

 • IDHAK: Güldürmek. Güldürülmek. Devamını Oku

 • ZEVY: (Zevey) Döndürmek. Cem etmek, dürülmek. Tutmak. Devamını Oku

 • İSTİHKAR: Hakaret etmek. Küçük görmek. * Hakir görülmek. Hor bakılmak. Devamını Oku

 • REC’: Geri döndürmek. * Döndürülmek. * Yağmur. * Menfaat, fayda. * Rücu’ etmek veya ettirmek. Devamını Oku

 • DAMD: Yaranın üstüne bez bağlamak, merhem sürmek. Devamını Oku

 • ISKAT: Düşürmek. Düşürülmek. Aşağı atmak. Hükümsüz bırakmak. * Silmek. * Ölünün azaptan kurtulması ümidi ile ölen kimse nâmına dağıtılan sadaka. Devamını Oku

 • RABT: Bağlamak, bitiştirmek, bir şeye bağlamak. * Nizam vermek, intizam bulmak. * Gr: Cümleleri lüzumlu edatlarla birbirine bağlamak. Devamını Oku

 • RECM: Taşlamak, taşa tutmak, taş ile insan öldürmek. * Atılan taş. * Kabre taştan nişan dikmek. * Şeytan üzerine atılan nücum. * Tardetmek, kovmak, sövmek. Terketmek. * Zan ve kıyas etmek. (L.R.) Devamını Oku

 • ASB: Bağlamak. * Sağlam olarak dürmek. * İmâme, sarık. * Yemen’de yapılır bir nevi kumaş. * Firavun atı adı verilen bir deniz canavarının dişisi. * Kurumak. * Kızarmak. * Sarmaşık. * Sargı, bağ. * Mendil. Devamını Oku

 • TASADDİ: Bir işe başlamak. * Taarruz etmek. * Yüz döndürmek. * Tesadüf etmek. * Vuku bulmak. Devamını Oku

 • İNTIVA: Dürülmek ve cem’ olmak. Bükülmek ve katlanıp sarılmak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar