AKAB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

AKAB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

AKAB: Topuk. Ökçe. * Bir şeyin hemen arkası. * Bir şeyin gerisinde olan zaman veya mekan.

AKAB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • DER-AKAB: f. Hemen, derhâl, çabuk, arkasından, akabinde. Devamını Oku

 • AKABİNDE: Arkasından, hemen arkadan. Hemen ardından. Devamını Oku

 • AZM-İ AKAB: Tıb: Ökçe kemiği. Devamını Oku

 • AKAB-REV: f. Arkadan gelen. Peşe düşmüş, arkaya takılmış. Devamını Oku

 • AKAB-GİR: f. Peşe düşen, kovalıyan. Devamını Oku

 • MA-VERA: Bir şeyin gerisinde, arkasında veya ötesinde bulunanlar. Devamını Oku

 • A’KAB: (Akab. C.) Bir şeyin hemen so ası. Devamını Oku

 • MEKANİZMA: Lât. Bir şeyin makina kısmı. * Mc: Oluş ve işleyiş. Meydana çıkış. Devamını Oku

 • MÜTEVARİ: (Verâ. dan) Gizli, saklı. Bir şeyin arkasına veya altına çekilerek saklanan. Devamını Oku

 • ENF: Burun. Koku ve teneffüse mahsus âzâ. * Bir şeyin ucu veya evveli veya en şiddetlisi. * Bir şeyin sivri yeri. * Bir şeyin en şerefli olan yeri. Devamını Oku

 • DEVİR: (Devr) (C: Edvâr) Nakil. Birisinin uhdesinden diğerinin uhdesine geçirmek. * Bir şeyi sonuna kadar okuyup bitirmek. Geçmiş dersleri hatırlama. * Bir şeyin çevresinde dolaşmak. Dönme. * Seyahat. Bir memleketi dolaşmak. * Bir şeyin kendi mihveri üzerinde dönmesi. * Aktarma, bir şeyin bir kaptan veya bir yerden diğerine nakli. * Bir şeyin diğerine teslimi. * Devamını Oku

 • KARN: Zaman, devre. * Bir insanın ortalama ömrü olan altmış sene. * Yüz yıllık zaman. Asır. * Boynuz. Hayvanda başın boynuz yerleri, boynuz yerinden sarkan saç.(Karn, iki mânaya gelir. Birisi, zamandan bir müddete mukterin olan ümmet, bir zaman ahalisi olan hey’et-i içtimaiye ki, “hayrul kuruni karni” hadis-i şerifi bu mânayadır. Bunda sivrilmek veya mukarenet etmek Devamını Oku

 • İLMAH: Hemen gösterip çabucak yok etme. * Bir şeyi parlatma. * Güzel simalı bir kadın veya kız, yüzünü gösterip hemen çekilme. Devamını Oku

 • RAHLÂ’: Arkası beyaz, diğer yerleri siyah olan dişi koyun. * Yalnız arkası kara olan deve. Devamını Oku

 • NEF’: Fayda, yararlılık. * Fls: Faydacılık. Yani: Bir şeyin doğru olup olmadığını, o şeyin faidesine göre değerlendiren yanlış bir nazariyedir. Kudsi dinimiz olan İslâmiyette ise: Bir şeyin doğru veya yanlış; iyi ve kötü olması, Allahın emir ve nehyine tâbidir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar