AK ALEM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

AK ALEM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

AK ALEM: Osmanlılarda saltanat sancağı.

AK ALEM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ALEM-İ ZÂTÎ: Zata âit isim, zatına âit işâret, zâtına mahsus alâmet, delil.(Evet, Zât-ı Akdes’in alem-i zâtîsi ve en âzamî ismi olan Lafzullahtan so a en âzam ismi olan Rahman, rızka bakar. Ve rızıktaki şükür ile ona yetişilir. Hem Rahman’ın en zâhir mânası, Rezzak’tır. M.) Devamını Oku

 • REKZ-İ ALEM: Bayrağı bir yere dikme. Devamını Oku

 • CUM’A-İ BÂLÂ: (Yukarı Cum’a) Osmanlılar devrinde, Selânik Vilâyetinin Serez sancağındaki bir kaza merkezi. Devamını Oku

 • SALTANAT-I SENİYYE: Osmanlı İmparatorluğunun bir adı. Devamını Oku

 • LAZİSTAN: Lazlar’ın oturduğu bölge olan Rize dolayları. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Rize sancağına verilen ad. Devamını Oku

 • CERAHOR: Tar: Osmanlılarda ordu hizmetlerinde kullanılan Hıristiyanlara verilen isim. Devamını Oku

 • BARBUT ALTINI: Tanzimattan önce Osmanlılarda kullanılan bir çeşit altın sikke. Yüzlük Mecidiye altını kıymetinde ve ayarında, iki kırat ağırlığında idi. Devamını Oku

 • BALİMEZ: 16. ve 17. yy. larda Osmanlılar tarafından kara ve deniz savaşlarında kullanılan uzun menzilli top. (Bak: Balyemez) Devamını Oku

 • CERRAHHÂNE: Osmanlılarda ordu için cerrah yetiştiren müessese. Yüksek dereceli okul. Devamını Oku

 • PATRİKLİK: Osmanlı saltanatı zamanında muhtelif gayr-i müslimlerin dinî ve medenî bazı işlerini idare eden makamlar. Devamını Oku

 • CAMİT: Eski ve Ortaçağlarda Giresun ile Samsun arasında kalan dağlık mıntıkaya verilen ad. Osmanlılar zamanında bu kelime Canik olarak kullanılmıştır. Devamını Oku

 • KAİM-MAKAM: Birinin yerine geçen. Kaymakam. Bir kazayı (İlçe) idâre eden memur. Osmanlılarda, binbaşı ile miralay arasındaki askeri rütbe. Yarbay. Devamını Oku

 • SULTAN SÜLEYMAN HAN: (Hi: 900-974) Osmanlı Padişahlarının onuncusu, İslâm Halifelerinin yetmişbeşincisidir. Yavuz Sultan Selim Han’ın oğludur. Avrupa-vari bir kısım kanunlar yapılmasına vesile olduğundan Kanuni nâmı ile de tanınır. Padişahlık yılları Osmanlı Devletinin en haşmetli devri olup, Avrupa, Asya Osmanlıların emrinde idi. İstanbul payitahttı. Bir fikir vermek için o zaman İstanbuldaki eserlerden bir kaç misal vereceğiz. Devamını Oku

 • MAKARR-I SALTANAT: Saltanat merkezi. Hükümetin idare edildiği baş şehir. Devamını Oku

 • KAZASKER: İlmiye mesleğinin en yüksek mertebelerinden biri. Lügat mânası asker kadısı, ordu kadısı demektir. Osmanlılarda Kazaskerliğin ihdası Sultan I.Murat zamanındadır. İlk Kazasker de “Çandarlı Kara Halil”dir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar