AHVAS Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

AHVAS kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

AHVAS: (C.: Ehâvis, Huves) Bir gözü birinden küçük olan.

AHVAS ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜTEFARİK: Ayrı ayrı. Bir birinden farklı olan. Devamını Oku

 • MÜSALİF: Yol arkadaşı. * Birinden ileride bulunan. * Biriyle birlikte seyreden. * Bir işte beraber olan. Devamını Oku

 • NECASET-İ HAFİFE: Hanefî mezhebine göre pis olduğuna dair şer’î bir delil mevcud olan şeydir. Diğer bir tabire göre murdar olmadığı rivayet edilen şeydir. (Eti yenen hayvanların bevilleri gibi.) Bedenin veya elbisenin dörtte birinden az miktarı namaza mani olmaz. Devamını Oku

 • HULUL: Girme. Dâhil olma. İçine gizlice giriş. * Birinin veya birkaç kimsenin sevgi veya itimadını kazanmak, içlerine onlardan görünüp girmek. * Halletmek. * Vuku’ bulmak. Zuhur etmek. * Gelip çatmak. * Bir menzile inmek. * Kim: Bazı akıcı cisimlerin vücud mesâmâtından kolaylıkla geçebilmesi ve bu esâsa dayanan kimya tahlil usulü. * Fiz: Mesamatı olan bir Devamını Oku

 • MÜTEBAİD: Uzaklaşan. Bir birinden uzak bulunan. Devamını Oku

 • REHYAT: Acizlik. * Zayıflık, süstlük. * Bir dengi birinden ağır etmek. Devamını Oku

 • İLTİCA: Sığınmak. Melce’ ve penaha varmak. Birinden himâye istemek. Devamını Oku

 • TERACU’: (Rücu. dan) Bir yere veya bir kimseye dönme. * Birinden ayrılma. * Dönme, vazgeçme. Devamını Oku

 • TAHAVVÜL: (Hâl. den) Birinden diğerine geçmek. Tebdil olunmak, değişmek. Dönmek. Bir hâlden başka bir hâle geçmek. Devamını Oku

 • MÜTESABIK(A): Müsabaka eden. Birinden üstün gelmek için çalışan. * İleri geçmek için yarışmak, birisinden ileri geçmek. Devamını Oku

 • İKİ ELİ YAKASINDA OLMAK: Mecaz yoluyla âhiret gününde birinden hakkını aramak. Devamını Oku

 • MÜSTE’DÎ: Birinin zulmüne karşı başka birinden yardım dileyen. * Birini sıkıştırıp malını zorla alan. Devamını Oku

 • KEZAME: (C.: Kezâyim) İki kuyu arasındaki yarıklar ve delikler. (Su birinden birene akar). * Terazi iplerinin kendinde toplandığı halka. Devamını Oku

 • MÜTEVARİS: (Veraset. den) Birinden diğerine vâris olup kalan. Babadan oğlu geçen, tevarüs eden. Devamını Oku

 • MUHAMAT: Korumak. * Avukatlık etmek. * Birinden birşeyi def etmek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar