AHSEN-ÜL KASAS Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

AHSEN-ÜL KASAS kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

AHSEN-ÜL KASAS: İbret verici vakıaların en güzel şekilde nakledilişi. Kıssaların en güzeli. * Sure-i Yusuf (A.S.).

AHSEN-ÜL KASAS ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • AHSEN-ÜL GAYÂT: Gayelerin en güzeli, en iyisi. Devamını Oku

 • AHSEN-ÜL HÂLIKÎN: Hâlıkıyyet mertebelerinin en güzel ve en münteha mertebesinde olan bir Hâlık-ı Zülcelal. Her şeyi herşeyle münasebetine lâyık bir tarzda güzel yaratan Hâlık. (C.C.) Devamını Oku

 • KASAS SURESİ: Kur’an-ı Kerim’in 28. Suresidir. Mekkîdir. (Kısas da denir.) Devamını Oku

 • KASAS: Haber vermek. Hikâye etmek, anlatmak. * Tetebbu’ etmek. * Tıb: Göğüs kemiği. Göğüs ortası. Devamını Oku

 • HÜVE-L AHSEN: Sadece ve yalnız en güzel O’dur. Devamını Oku

 • AHSEN-İ TAKVİM: En güzel kıvama koyma. * Cenab-ı Hakkın her şeyi kendisine lâyık en güzel kıvam, sıfat ve surette yaratması. İnsanın en yüksek ve câmi isti’dâd ve kabiliyetlerde ve en güzel surette yaratıldığı.(Envâ’-ı zihayat içinde en ziyade rızkın envâına muhtaç, insandır. Cenab-ı Hak insanı bütün Esmâsına câmi’ bir âyine ve bütün rahmetinin hazinelerinin müddeharâtını tartacak, Devamını Oku

 • ŞAHSEN: Şahıs olarak, ferd olarak. Şahısça, kendi. * Yalnız uzaktan görerek. Devamını Oku

 • HÜVE AHSEN: O daha güzeldir, en güzeldir. Devamını Oku

 • İBRETAMİZ: (İbret-âmiz) f. İbret öğreten. Ders verici hâdise. Devamını Oku

 • KISSA: Fıkra. Hikâye. İbret verici hikâye. Vak’a. Mâcerâ. Rivâyet. Devamını Oku

 • İBRETFEŞAN: f. İbret dağıtan, çok mühim ders verici hâdise. Devamını Oku

 • NASİHAT: İbret verici ders, tavsiye, ihtar, öğüt. Devamını Oku

 • ATYEB-İ ME’KÜLÂT: Yiyeceklerin en güzeli. En güzel yiyecekler. Devamını Oku

 • ATEŞ-DİL: f. Sözü dokunaklı olan. * Her gördüğü güzeli seven. * Pek zeki adam. Devamını Oku

 • HİKEMİYYAT: Hikmet ve felsefeye âit söz ve düşünceler. Yeni yeni bilgiler veren kıssalar, ibret verici hâdiseler bildiren yazılar, sözler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar