AHALİ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

AHALİ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

AHALİ: (Ehl. C.) Halk, umum, nâs. * Bir memleketin yerlileri, bir memlekette oturanlar, yaşayanlar.

AHALİ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • BEYN-EL AHALİ: Halk arasında, ahali arasında. Devamını Oku

 • AHAL: f. Birşeye yaramıyarak atılacak olan şey, çerçöp. Devamını Oku

 • EHALİ: (Ehl. C.) Bir memleket, şehir, kasaba köy veya semt veyahut da mahallede yerleşip oturanlar. * Avam, halk umum. Devamını Oku

 • SEKENE: Sâkin olanlar, oturanlar. Bir yerde devamlı oturanlar. Devamını Oku

 • SADIKANE: f. Sâdık kimseye yakışır şekilde. Sadakatle.(…Hem o delil-i sâdık ve musaddak madem umum enbiyanın fevkinde binler mu’cizât ve neshedilmeyen bir şeriat ve umum cin ve inse şâmil bir davet sâhibi olduğundan elbette umum enbiyanın reisidir. Öyle ise umum enbiyanın mu’cizatlarının sırrını ve ittifaklarını câmidir. Demek bütün enbiyanın kuvvet-i icmaı ve mu’cizatlarının şehadeti, Onun sıdk Devamını Oku

 • DA’VÂ-YI HALK: Yaratmak iddiasında bulunmak, halk etmeyi, yaratmayı dâva etmek. (Kâinatta hiçbir kimse da’vâ-yı halk ve iddia-yı icad edemez. Halk eden ancak Cenab-ı Hak’tır.)(Arzı ve bütün nücum ve şümusu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir ele mâlik olmıyan kimse, kâinatta dâva-yı halk ve iddia-yı icad edemez. Zira her şey, her şeyle bağlıdır. H.) Devamını Oku

 • GÜLHANE HATT-I HÜMAYUNU: Tar: Gülhanede okunan hatt-ı hümayun münasebetiyle meydana gelmiş bir tabirdir. Osmanlı İmparatorluğu’nun bir zamanlar dünyayı titreten kuvvet ve kudreti, çeşitli sebep ve te’sirlerle büyük bir zaafa uğramış ve en nihâyet devlet, bir vilâyet hükmünde olan Mısır’ın idaresini ele geçiren Mehmed Ali Paşa’nın elinde zebun olacak bir dereceye düşmüştü. Memleketin bu halini gören Devamını Oku

 • DEMAGOJİ: yun. Halkı kendi menfaati için okşama siyâseti. Halkın hoşuna gidecek sözlerle insanların sevgisini kazanarak kendi maksadını elde etmeğe çalışmak. Halk avcılığı. Cerbeze. Devamını Oku

 • HARB-İ UMUMÎ: Genel harp, umumî savaş. 1914 senesinde başlayan Birinci Cihan Harbi. Devamını Oku

 • MUASIRÎN: (Muasır. C.) (Asr. dan) Aynı asırda yaşayanlar. Bir asırda yaşamış olanlar. Devamını Oku

 • ENFÜS: (Nefs. C.) Nefsler, ruhlar, canlar. Yaşayanlar. Devamını Oku

 • BERAYA: (Beriye. C.) Halk. Bütün mahlûkat. * Halkın kılıç kullanabilenleri ve vergi hârici tutulan müslüman kısmı. Devamını Oku

 • LİNÇ: Halk tarafından öldürülme. Halkın bir suçluyu tutup derhal öldürmesi. Devamını Oku

 • HIRVAT: Hırvatistan halkından veya bu halkın neslinden olan kişi. Devamını Oku

 • AVAM-FİRİB: f. Halkın hoşuna gidecek tarzda hareket eden, halkı avlıyan, demagog. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar